Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Regulamin ZIMA 2024

Wróć do poprzedniej strony...

Usługa Odchowu gołębi

Super Gołąb na przełomie roku 2023 i 2024   w miejscowości Turek  woj. wielkopolskie  organizuje usługę chowu gołębi.
 

ZASADY PRZYJMOWANIA GOŁĘBI

Przyjmowane są tylko gołębie przekazane Organizatorowi do usługowego chowu.
Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności, którą należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia..

Gołębie dostarczone  bez kart własności, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji
z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt lub w przypadku ciężkiej choroby usunięte humanitarnie z gołębnika.


Termin przyjmowania gołębi: 20.08-15.10.2023 r  
Dostarczenie gołębi jest obowiązkiem hodowcy i dostarczyć je może osobiście lub drogą pocztową.

OPŁATY

Opłata za jednego gołębia wynosi 500 zł

Opłatę można uiścić w dwóch ratach:

  • pierwsza wpłata w wysokości minimum 100 zł od jednego gołębia należy wpłacić w   terminie 14 dni od dokonania.zapisu.
  • pozostałą kwotę należy uiścić w terminie do 15.02.2024 r

Opłatę można dokonać na  nastepujący rachunek bankowy:  
PHU Odchów Zwierząt Marcin Kręc
Bank spółdzielczy w Malanowie nr rachunku  62 8557 0009 2006 0800 0470 0001.

 

W tytule prosze wpisać : Odchów zwierzat dla  “nazwa drużyny”

Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie (do 10.10.2023r.), pierwsza  wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.  

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach i po uzgodnieniach z organizatorem dostarczenie gołębi w innym rozsądnym terminie na odpowiedzialność hodowcy.

Gołębie dostarczane do odchowu:

  • powinny samodzielnie jeść i pić,
  • zaleca się aby były zaszczepione przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed dostarczeniem na WG,
  • powinny posiadać obrączki FCI  lub klubowe z 2023 roku,
  • muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

  • Zakwaterowanie gołębi,
  • Pojenie,
  • Karmienie,
  • Trenowanie gołębi

Od miesiąca listopada 2023r do miesiąca luty 2024 gołębie nie będą miały oblotów  na zewnątrz gołębnika.  Będzie to okres pierzenia, który spędzą pod wolierami i w gołębniku.
W marcu, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli gołębie będą wypuszczane na zewnątrz gołębnika na obloty.
W przypadku strat gołębi Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
 

Konkurs

Dla klientów Super Gołąb, którzy powierzyli odchów gołębi, Organizator zorganizuje konkurs.
Udział w konkursie jest bezpłatny dla klienta Organizatora.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku nr 1

 

 

Załącznik nr 1
 

Regulamin konkursu  jesień/wiosna Super Gołąb 2023/2024

1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla klientów organizatora w zakresie usług chowu gołębi, którzy zawarli umowę o świadczenie tych usług zgodnie z odrębnym regulaminem w roku bieżącym oraz nie zalegają z płatnościami za te usługi, i którzy wypełnili i prześlą na adres organizatora formularz zgłoszeniowy.
 

2. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie jest bezpłatny dla klienta Organizatora

Organizator dla swoich klientów którzy przekazali gołębie do odchowu zorganizuje loty tych gołębi.
Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników konkursu. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej  Organizator zatrudni osoby trzecie, niezwiązane z WG.

2.1 Loty treningowe

W ramach usługi chowu gołebi przewidziano 7-10 treningów od 5 km do 80 km

Loty konkursowe

1.  100 km     - 20 pkt
2.  120 km     - 20 pkt
3.  100 km     - 20 pkt
4.  150 km     - 20 pkt
5.   200 km    - 20 pkt 
6.   250 km    - 25 pkt
7.   250 km    - 25 pkt
8.   320 km    -35 pkt
9.   400 km    - 40 pkt
10. 500 km    - 50 pkt

Organizator  konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejscowości startu lub odwoływania lotów ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające udany lot lub zagrażające zdrowiu i kondycji gołębi.

Organizator konkursu ma prawo wycofać gołębie z lotu  będące w złej formie bądź takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego).

Pomiędzy lotami konkursowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba organizator  konkursu przewiduje dodatkowe loty treningowe.

Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 20:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych.
W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warunkiem, że powróci 100% gołębi punktowanych.
Konkurs nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km.

Rodowody  gołębi które powrócą należy przekazać Organizatorowi najpóźniej  14 dni po zakończeniu lotu finałowego

2.2. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Konkurs będzie liczony wg tabeli lotów konkursowych (Rozdz. VI.)  Baza 33%
W klasyfikacji AS zwycięża gołąb o najwyżej liczbie punktów ze wszystkich 10 lotów konkursowych.
W przypadku tej samej liczby punktów zwycięża gołąb, który w ostatnim locie zdobył wyższą lokatę.
Lot finałowy wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym.

2.3. NAGRODY

Pulę nagród, przy obsadzie 1500 gołębi ( bez rezerwy) wynosi 450.000 zł

W przypadku przyjęcia mniejszej ilości gołębi, pula nagród będzie proporcjonalnie skorygowana.
Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

Loty 1-5 
1 miejsce 1.000 zł

2-10 miejsce 500 zł
Loty 6-8 
1 miejsce 2.000 zł
2 miejsce 1.000 zł

3-15 miejsce 500 zł

Nagrody za Półfinał (9 lot)
1 miejsce 10.000 zł

2 miejsce 7.000 zł
3 miejsce 5.000 zł
4 miejsce 3.000 zł
5 miejsce 2.000 zł 
6-8 miejsce 1.500 zł 
9-10 miejsce 1000 zł
11-20 miejsce 500 zł
21-30 miejsce 400 zł
31-40 miejsce 300 zł

Nagrody za lot finałowy
1 miejsce 80.000 zł

2 miejsce 40.000 zł
3 miejsce 20.000 zł
4 miejsce 10.000 zł
5 miejsce 8.000 zł
6 miejsce 5000 zł 
7 miejsce 4000 zł
8 miejsce 3.000 zł 
9-10 miejsce 2.000 zł
11-20 miejsce 1.000 zł
21-40 miejsce 500 zł
41-60 miejsce 400 zł
61-80 miejsce 300 zł

Nagrody za Asa krótki dystans ( loty 1-5)

1 miejsce 10.000 zł
2 miejsce 5.000 zł
3 miejsce 3.000 zł
4 miejsce 1.000 zł
5 miejsce 1.000 zł

Nagrody za Asa daleki dystans ( loty 6-10)

1 miejsce 15.000 zł
2 miejsce 7.000 zł
3 miejsce 4.000 zł
4 miejsce 2.000 zł
5 miejsce 1.000 zł

Nagrody za Asa (loty 1-10)
1 miejsce 30.000 zł

2 miejsce 20.000 zł
3 miejsce 10.000 zł
4 miejsce 6.000 zł
5 miejsce 3.000 zł
6-10 miejsce 1.500 zł
11-20 miejsce 1.000 zł

3. INNE POSTANOWIENIA

Za zakończenie lotu finałowego uznaje się przylot 33% zakoszowanych na ten lot gołębi. Jeśli nie wróci wymagana ilość gołębi, to zakończenie lotu finałowego następuje po 96 godzinach od  przylotu pierwszego gołębia.

Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 80 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona na  nagrody przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację konkursową i powrócą do gołębnika zostaną wystawione na aukcji na stronie https://aukcje.supergolab.pl.
 

Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem
w stosunku 1:1 (pomniejszony o koszty organizacji aukcji), pod warunkiem dostarczenia rodowodu gołębia.
W przypadku braku rodowodu gołąb przechodzi na własność organizatora.

Gołębie, które nie zostaną sprzedane na pierwszej aukcji za cenę minimalną przechodzą na własność Organizatora.

Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.

W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma Organizator konkursu.
 

Regulamin jest własnością SuperGolab.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


Translate for English:

Übersetzen auf Deutsch:

Polska wersja strony:

Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Edycja WIOSNA 2024

WG Turek

Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 852744

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt