Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Spis gołębi 2020

Wróć do poprzedniej strony...

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektroniczna
1A.A. MARSZAŁKOWSCY PL 063 20 312 3785C81000
2A.A. MARSZAŁKOWSCY PL 063 20 335 3785C8AF00
3A.A. MARSZAŁKOWSCY PL 063 20 375 A4538CE000
4B.T-TEAM PL 0190 20 21902 3785C88B00
5B.T-TEAM PL 0239 20 19496 3785C0F700
6B.T-TEAM PL 0239 20 19498 3785C88C00
7BAC RYSZARD PL 0195 20 4445 0
8BAC RYSZARD PL 0195 20 4446 A4537E8500
9BAC RYSZARD PL 0195 20 4447 3785C88900
10BARAN ANDRZEJ PL 021 20 2806 B222F79D00
11BARAN ANDRZEJ PL 021 20 2807 3785C8D100
12BARAN ANDRZEJ PL 0455 20 3171 A453EEB000
13BARAN ANDRZEJ PL 0230 20 5884 B222F2CF00
14BARAN ANDRZEJ PL 0233 20 6524 3785C80F00
15BARAN ANDRZEJ PL 0233 20 6627 A453D8A800
16BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22042 A4533B0000
17BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22054 378547DA00
18BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22296 0
19BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22150 0
20BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22056 A453ABB400
21BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22065 0
22BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22084 B222F13900
23BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22087 3785C8D500
24BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22089 3785473B00
25BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22104 3785C0DD00
26BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22131 378547B000
27BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22176 3785C86900
28BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22186 378547BF00
29BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22187 B222E45400
30BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22193 3785C0E900
31BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22196 3785C89900
32BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22206 37854F8F00
33BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22241 3785477200
34BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22248 3785C05E00
35BARANOWSCY TEAM PL 03 20 22258 3785471400
36BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3653 3785479100
37BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3659 0
38BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3662 3785477C00
39BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3669 B22215F900
40BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3670 3785C81F00
41BARTLEWSKI KRZYSZTOFPL 0146 20 3727 3785C8DA00
42BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 355 B222010C00
43BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 372 B222D72400
44BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 11120 3785C0F400
45BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 11122 B222195F00
46BARTOSZCZE IRENEUSZ PL 0211 20 11126 3785C80D00
47BASAG JAN PL 0455 20 3645 B222E58000
48BASAG JAN PL 0455 20 3648 B222DAD600
49BASAG JAN PL 0455 20 3651 B222F5CC00
50BASAG JAN PL 0455 20 3655 B2221D6A00
51BELMONDO PL 057 20 1456 A453957E00
52BELMONDO PL 057 20 1480 B222CE0F00
53BELMONDO PL 057 20 6400 B222C9D700
54BELMONDO PL 063 20 7225 3785C8EF00
55BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 510 B2221F2C00
56BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 524 3785C0FD00
57BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 526 B222E69E00
58BENEDYKT JAN DOROTA PL 0346 20 675 B222D7D900
59BERNAS AGATA TOMASZ PL 0362 20 10215 B22209D700
60BERNAS AGATA TOMASZ PL 0362 20 10218 3785C82500
61BERNAS AGATA TOMASZ PL 0362 20 10221 A453F44200
62BERNAS AGATA TOMEK PL 0362 20 6395 3785C0F600
63BIALASIK ROMAN PL 0362 20 2021 3785C07300
64BIALASIK ROMAN PL 0362 20 2025 B222D7E800
65BIALASIK ROMAN PL 0362 20 2071 B222E41800
66BIEGANSKI KRZYSZTOF PL 0226 20 4543 B22208D800
67BIEGANSKI KRZYSZTOF PL 0226 20 4619 3785C8A600
68BIELA PAWEŁ PL 0350 20 12172 A453EFA100
69BIELA PAWEŁ PL 0350 20 12173 A453DF5600
70BIELECKA ESTERA PL 0432 20 9107 B22218BA00
71BIELECKA ESTERA PL 0432 20 9133 3785C8AE00
72BIELECKA ESTERA PL 0432 20 9140 3785476700
73BIENIEK DARIUSZ S 99 20 1539 37854F8000
74BIENIEK DARIUSZ S 99 20 1602 378547EA00
75BIENIEK DARIUSZ S 99 20 1605 0
76BIENIEK DARIUSZ S 99 20 1606 3785C03B00
77BIENIEK DARIUSZ S 99 20 1616 37854F8D00
78BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1616 A453653300
79BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1638 A4535EA300
80BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1702 3785C8DC00
81BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1724 3785C86300
82BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1729 A453ECA400
83BOCHEŃCZAK JAN PL 0236 20 1952 A453DA6A00
84BOMBRYS HIERONIM PL 0183 20 3257 A453DDD000
85BOMBRYS MARCIN PL 0189 20 3204 A424CE2200
86BOMBRYS MARCIN PL 0189 20 3215 A4539F9200
87BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 083 20 6314 A453715500
88BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10515 B2220DF100
89BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10517 3785C8E200
90BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10560 B22212CF00
91BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10568 3785C07500
92BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10686 A4536AA700
93BUCZKOWSKI ANDRZEJ PL 084 20 10699 B2220E0F00
94BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7328 B2222F7700
95BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7344 B222E92200
96BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7346 B222153500
97BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7361 3785C89600
98BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7383 3785C80A00
99BUSZKO MICHAŁ PL 0324 20 7387 3785C8AD00
100CHABER KRZYSZTOF PL 0435 20 737 0
101CHABER KRZYSZTOF PL 0435 20 744 B222EE8700
102CHABER KRZYSZTOF PL 0435 20 758 B222CE8700
103CHODOROWSKI A. PL 084 20 1702 B222096E00
104CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2460 3785C0FA00
105CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2461 B222D9D700
106CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2462 0
107CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2463 A453A0BF00
108CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 2465 3785C86100
109CHWARZYŃSKI RAJMUND PL 0296 20 10285 3785C05300
110CHŁOPEK ANDRZEJ PL 0357 20 3056 37854F0D00
111CHŁOPEK ANDRZEJ PL 0357 20 3057 3785C80400
112CHŁOPEK ANDRZEJ PL 0357 20 3058 3785C86D00
113CHŁOPEK ANDRZEJ PL 0357 20 3070 3785C80000
114CHŁOPEK ANDRZEJ PL 0357 20 3079 A453305600
115CICHY ROMAN PL 0393 20 3606 3785C84200
116CICHY ROMAN PL 0393 20 3607 A424C50D00
117CICHY ROMAN PL 0393 20 3633 A4534A0100
118CICHY ROMAN PL 0393 20 3651 A424C66600
119CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3236 3785C01800
120CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3263 37854F8600
121CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3271 37854F8200
122CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3381 378547B600
123CIEŚLA ZBIGNIEW PL 0403 20 3444 3,79E+06
124COBA DZIEWCZYNY PL 0209 20 632 A453FFED00
125COBA DZIEWCZYNY PL 0468 20 10944 A4535CD200
126COBA DZIEWCZYNY PL 0468 20 10949 B222F37300
127COBA TEAM PL 0400 20 416 3785C8A900
128COBA TEAM PL 0400 20 457 A453679B00
129COBA TEAM PL 0400 20 466 A453942400
130COBRA PL 0207 20 254 3785C03000
131COBRA PL 0207 20 270 3785471800
132COBRA PL 0207 20 271 378547D500
133COBRA PL 0207 20 277 A453A41500
134COBRA PL 0207 20 280 B222E22900
135COBRA PL 0207 20 300 3785477700
136COBRA PL 0207 20 7914 378547BD00
137COBRA PL 0207 20 7931 378547BC00
138COSTNER TEAM BE 20 2128956 3785473600
139COSTNER TEAM BE 20 2128957 3,79E+105
140COSTNER TEAM BE 20 2128971 3785479400
141COSTNER TEAM BE 20 2128973 3785C05500
142COSTNER TEAM BE 20 2128974 37854F4800
143COSTNER TEAM BE 20 2128975 37854F0000
144CYBULSKI MAREK PL 0435 20 54 0
145CYBULSKI MAREK PL 0435 20 85 3785476300
146CYBULSKI MAREK PL 0435 20 104 B222DE3C00
147CYBULSKI MAREK PL 0435 20 110 A453FC1D00
148CYBULSKI MAREK PL 0435 20 159 A453500B00
149CYBULSKI MAREK PL 0435 20 683 A424B37800
150CYBULSKI MAREK PL 0435 20 698 3785C0F100
151CYBULSKI MAREK PL 0435 20 703 37854F0600
152CYBULSKI MAREK PL 0435 20 717 3785C8C600
153CYBULSKI MAREK PL 0435 20 721 A453E61300
154CZTERY ŁAPY PL 036 20 8231 0
155CZTERY ŁAPY PL 036 20 8232 A424C2D300
156CZUPRYNIAK TOMASZ PL 082 20 9414 3785C8EC00
157CZUPRYNIAK TOMASZ PL 082 20 9425 3785475600
158CZUPRYNIAK TOMASZ PL 082 20 9427 0
159CZUPRYNIAK TOMASZ PL 082 20 9438 B222E93100
160CZUPRYNIAK TOMASZ PL 082 20 9453 B222294000
161DANIEL JUREK PL 0202 20 305 3785C07A00
162DANIEL JUREK PL 0202 20 321 3785C8C100
163DANIEL JUREK PL 0202 20 335 B222208500
164DARIK PL 0223 20 4301 A4536D0E00
165DARIK PL 0223 20 4303 A453EC2C00
166DARIK PL 0223 20 4304 378547BA00
167DAWIDOWICZ MAREK PL 0432 20 1021 0
168DAWIDOWICZ MAREK PL 0432 20 1025 378547AF00
169DAWIDOWICZ MAREK PL 0432 20 1027 3785471700
170DAWIDOWICZ MAREK PL 0432 20 1031 B222DEC300
171DE COSTER TEAM BE 20 2128759 A453C7F400
172DE COSTER TEAM BE 20 2128761 0
173DE COSTER TEAM BE 20 2128762 A424BF7C00
174DE COSTER TEAM BE 20 2128763 3785C09800
175DE COSTER TEAM BE 20 2128764 B222AA0300
176DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 7331 B222F9F500
177DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 7332 3785C8D600
178DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 7335 A424C62A00
179DOROSZYŃSKI GRZEGORZPL 0207 20 7337 3785C83400
180DROMADERY PL 010 20 9217 A453590200
181DROMADERY PL 010 20 9258 3785C83F00
182DROMADERY PL 0414 20 5606 3785C82700
183DROMADERY PL 0414 20 15711 3785475C00
184DROMADERY PL 0414 20 15735 3785471F00
185DROMADERY PL 0414 20 17178 0
186DUBIEL TOMASZ PL 036 20 5024 A4539EA200
187DUCH MAREK DV 05941 20 2569 A453503800
188DUCH MAREK DV 05941 20 2596 B222DAB800
189DUCH MAREK DV 05941 20 2602 A453AE3900
190DUCH MAREK DV 05941 20 2629 A453BCB300
191DUCH MAREK DV 05941 20 2630 A45363EA00
192DUCKI MIROSŁAW PL 0368 20 870 3785C85300
193DUCKI MIROSŁAW PL 0368 20 888 B222EB4E00
194DUIVEX PL 0360 20 2910 B2220BD500
195DUIVEX PL 0360 20 2937 0
196DUSZYŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 638 3785C8C000
197DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7090 3785C85F00
198DYBIZBAŃSKA A PL 0362 20 7097 3785C80C00
199DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7037 A453CC5900
200DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7043 3785477400
201DYBIZBAŃSKA A. PL 0362 20 7078 B222059F00
202DYBUS A. - AGENE.PL PL 0309 20 1166 A45350FC00
203DYBUS A. - AGENE.PL PL 0309 20 1199 B222EBD500
204DZIEWIERCZAK ŁUKASZ PL 051 20 6626 3785475100
205DZIEWIERCZAK ŁUKASZ PL 051 20 6627 3785C81700
206DZIEWIERCZAK ŁUKASZ PL 051 20 6655 378547D300
207DZIEWIERCZAK ŁUKASZ PL 051 20 6656 3785C88D00
208DZIEWIERCZAK ŁUKASZ PL 051 20 6661 A453975E00
209FABER - PAL DV 0901 20 591 0
210FABER - PAL DV 0901 20 592 37854F0F00
211FABER - PAL DV 0901 20 595 0
212FABER - PAL DV 0901 20 601 0
213FABER - PAL DV 0901 20 605 378547FA00
214FABER - PAL DV 0901 20 607 3,79E+06
215FABER - PAL DV 0901 20 609 3785475700
216FABER - PAL DV 0901 20 628 3785473C00
217FABER - PAL DV 0901 20 642 378547E800
218FABER - PAL DV 0901 20 649 3785477900
219FALKO-TEAM PL 060 20 1878 B222E3CE00
220FALKO-TEAM PL 060 20 1879 B222DD4C00
221FALKO-TEAM PL 060 20 1908 3785C89200
222FALKO-TEAM PL 060 20 1992 3785C86B00
223FRACZYK P. LOFT GB 20H 05002 A4532E4800
224FRACZYK P. LOFT GB 20H 05003 B222DB8A00
225FRACZYK P. LOFT GB 20H 05044 3785C89D00
226FRACZYK P. LOFT GB 20H 05046 B222E8D800
227FRACZYK P. LOFT GB 20H 05058 3785C03600
228FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2619 A453EC5900
229FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2630 3785C8DE00
230FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2668 B222F7CA00
231FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2677 3785C84300
232FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2682 3785C8D800
233FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2686 3785C07F00
234FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2687 B222065200
235FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2688 3785C07E00
236FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2695 A424DEE600
237FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2731 37854F0E00
238FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2744 378547B100
239FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2751 3785C8BD00
240FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2764 B222277F00
241FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2785 B2221E1E00
242FRĄCKOWIAK ARTUR PL 0362 20 2790 378547B700
243FRĄTCZAK TEAM PL 0187 20 8622 378547E700
244FRĄTCZAK TEAM PL 0187 20 8636 B222E55300
245FRĄTCZAK TEAM PL 0187 20 8640 B222D88D00
246FRĄTCZAK TEAM PL 0187 20 8665 0
247G.T. PL 0364 20 9831 3785C86A00
248GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2109 A4531CA400
249GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2142 B2220F7700
250GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2174 3785C09900
251GAJCY-LUDWINIAK PL 0368 20 2195 3785C0F300
252GAJDA&WANDYCZ PL 0191 20 1243 B222F51700
253GAJDA&WANDYCZ PL 0191 20 1251 A45394F700
254GAJDA&WANDYCZ PL 0191 20 1256 A4533C9600
255GAJDA&WANDYCZ PL 0191 20 11613 B222136400
256GAJDA&WANDYCZ PL 0191 20 11627 3785C88500
257GARNCARZ ANDRZEJ PL 0438 20 1903 B222D4BE00
258GARNCARZ ANDRZEJ PL 0438 20 1906 3785C88A00
259GARNCARZ ANDRZEJ PL 0438 20 1917 A424AFF400
260GOSTYŃSKI ROBERT PL 0480 20 180 A424B76500
261GOSTYŃSKI ROBERT PL 0480 20 198 3785C0DF00
262GOSTYŃSKI ROBERT PL 0480 20 200 3785C89500
263GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5080 B222152600
264GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5084 B22210C100
265GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5085 0
266GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5087 A424C33C00
267GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5229 0
268GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5234 3785C8E500
269GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5236 B22223BF00
270GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5241 A453AAE200
271GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5243 A453A23500
272GOTOWIEC-TARACH PL 0368 20 5293 A453B85D00
273GRABARCZYK A. M. PL 0334 20 4706 B222133700
274GRABARCZYK A. M. PL 0334 20 4761 3785475F00
275GRABARCZYK A. M. PL 0334 20 4764 3785C88000
276GRABARCZYK A. M. PL 0334 20 4804 37854F8800
277GRABARCZYK A. M. PL 0334 20 4812 0
278GRONEK PL 0190 20 3083 3785C82000
279GRONEK PL 0190 20 3085 A424BDE700
280GRONEK PL 0190 20 3088 3785C8B200
281GRONEK PL 0190 20 3094 A424CC7F00
282GRONEK PL 0190 20 3104 3785C88800
283GRONEK PL 0190 20 3106 B222A80500
284GRZEGORZ TEAM PL 0206 20 1842 A453A2DB00
285GRZEGORZ TEAM PL 0206 20 1843 A453CE7500
286GRZEGORZ TEAM PL 0206 20 1850 3785C88E00
287GRZEGORZ TEAM PL 0206 20 1851 3785471D00
288GUINNESS OLYMPIC PL 0238 20 2804 3785C84B00
289GUINNESS OLYMPIC PL 0238 20 2891 A424A31E00
290GÓRAL PL 0439 20 4202 A453BFFC00
291GÓRAL PL 0439 20 4213 B222F81400
292GÓRSKI MICHAŁ PL 0202 20 410 A424F7FC00
293GÓRSKI MICHAŁ PL 0202 20 4007 A453B6B900
294GÓRSKI MICHAŁ PL 0202 20 4010 A453556000
295GÓRSKI MICHAŁ PL 0202 20 4051 3785C8D700
296GÓRSKI MICHAŁ PL 0202 20 4069 B222F9C800
297HERBUT J.A. PL 092 20 4004 3785C8DF00
298HERBUT J.A. PL 092 20 4012 A4539A4C00
299HERBUT J.A. PL 092 20 4013 3785C84000
300HERBUT J.A. PL 092 20 4017 A453A05500
301HERBUT J.A. PL 092 20 4026 3785C8ED00
302HERBUT J.A. PL 092 20 4033 A453D0A000
303HERKA ARKAD. MARIUSZPL 0183 20 4238 37854F0900
304HERKA ARKAD. MARIUSZPL 0183 20 4239 B222220B00
305HERKA ARKAD. MARIUSZPL 0183 20 4256 A453BAC400
306HERKA ARKAD. MARIUSZPL 0183 20 4257 3785C8D900
307HRYNYSZYN BOLESŁAW PL 0248 20 9370 A45330A100
308HRYNYSZYN BOLESŁAW PL 0248 20 9373 3785C8DD00
309HRYNYSZYN BOLESŁAW PL 0248 20 9375 B222191300
310IGNACZAK-WOJTKOWIAK PL 0190 20 6409 378547B500
311IGNACZAK-WOJTKOWIAK PL 0190 20 6437 A453792000
312IGNACZAK-WOJTKOWIAK PL 0190 20 6441 A453D82000
313IGNACZAK-WOJTKOWIAK PL 0190 20 6444 0
314IGNACZAK-WOJTKOWIAK PL 0190 20 6445 37854F0200
315JAGIEŁŁO MARCIN DV 03473 20 2018 B222CD1F00
316JAGIEŁŁO MARCIN DV 03473 20 2020 B222E2B000
317JAJ-POL PL 0111 20 897 A424D83700
318JAJ-POL PL 0111 20 5217 B222D54400
319JAJ-POL PL 0111 20 5224 A4539EDF00
320JAKUBIAK JACEK PL 0443 20 7299 3785C82800
321JAKUBIAK JACEK PL 0443 20 7300 37854F8C00
322JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3831 3785C85400
323JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3833 3785C8D200
324JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3835 3785C84100
325JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3838 3785C8E000
326JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3842 3785C84500
327JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3845 B2220A0300
328JASKULSCY P.i SZYMONPL 0177 20 3847 3785C84E00
329JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9457 3785C88100
330JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9459 B222D17500
331JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9498 3785C83600
332JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9551 A453AB8700
333JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9562 0
334JASKUŁA BEATA PL 0407 20 9587 B22217BB00
335JAWORSKI PAWEŁ PL 0283 20 4859 37854F0300
336JAWORSKI PAWEŁ PL 0283 20 4869 A424BF2100
337JAWORSKI SZYMON PL 0283 20 5003 A45396F500
338JAWORSKI SZYMON PL 0283 20 5004 378547A700
339JERUZAL PL 0452 20 9889 A45342BE00
340JERUZAL PL 0452 20 9941 3785C84C00
341JERUZAL PL 0452 20 9963 A45334E900
342JERUZAL PL 0452 20 9964 A45389E300
343JERUZAL PL 0452 20 9973 B222026500
344JERUZAL PL 0452 20 9984 0
345JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6851 A4533A9800
346JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6865 B22215EA00
347JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6868 B222F34600
348JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6869 3785C85700
349JOŃSKI ROBERT PL 0362 20 6870 B222E25600
350Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6528 3785477300
351Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6600 B222D78E00
352Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6614 B222E31900
353Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6631 0
354Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6633 0
355Jankowski Ireneusz PL 0193 20 6729 B222EF5900
356JĘDRZEJCZAK PRZEMYSLPL 0367 20 5065 3785479F00
357JĘDRZEJCZAK PRZEMYSLPL 0367 20 5088 378547FB00
358JĘDRZEJCZAK PRZEMYSLPL 0367 20 5089 3785476500
359KAMIONKA TEAM PL 0499 20 9692 B222E34600
360KAMIONKA TEAM PL 0499 20 9698 3785C82200
361KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 127 A453735300
362KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 144 3785C81B00
363KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 152 A424A81900
364KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 168 3785476C00
365KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 184 3785C8AB00
366KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 195 A4538A8800
367KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 197 B222E53500
368KARPIŃSKI ŁUKASZ PL 0176 20 7587 A424BD4100
369KAWALER KRZYSZTOF PL 027 20 4160 3785473400
370KAWALER KRZYSZTOF PL 027 20 4162 378547FC00
371KAWALER KRZYSZTOF PL 027 20 4175 378547FF00
372KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9188 A453863100
373KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9189 A424F69300
374KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9233 A453214500
375KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9254 378547EB00
376KAŁUŻA TOMASZ PL 0418 20 9263 B222251700
377KEPSKI WOJCIECH PL 0362 20 5301 378547D700
378KEPSKI WOJCIECH PL 0362 20 5311 3,79E+06
379KEPSKI WOJCIECH PL 0362 20 5328 B222FF7700
380KERAJE PL 0498 20 4009 A424D62A00
381KERAJE PL 0498 20 4025 A453615500
382KIEBAŁA MATEUSZ PL 0419 20 6720 B222F08500
383KIEBAŁA MATEUSZ PL 0419 20 6738 A453D62200
384KLEPACZKA A.J. PL 0226 20 5014 B222093100
385KLEPACZKA A.J. PL 0226 20 5024 B22224FA00
386KLEPACZKA A.J. PL 0226 20 5026 37854F8900
387KLEPACZKA A.J. PL 0226 20 5037 3785C07200
388KLEPACZKA A.J. PL 0226 20 5048 0
389KLIMEK MIREK PAULINAPL 0350 20 10026 3785C0DC00
390KLIMEK MIREK PAULINAPL 0350 20 10080 0
391KOCON KRZYSZTOF PL 0294 20 4927 3785C83C00
392KOCON KRZYSZTOF PL 0294 20 4933 0
393KOGUT PIOTR PL 0218 20 10958 B222E63400
394KOGUT PIOTR PL 0218 20 10971 378547F100
395KOGUT PIOTR PL 0218 20 11732 3785C88700
396KOPACZYŃSKI EDWARD PL 0362 20 4118 3785C8CB00
397KOPACZYŃSKI EDWARD PL 0362 20 4124 3785C82600
398KOPACZYŃSKI EDWARD PL 0362 20 4140 A453E05500
399KOPACZYŃSKI EDWARD PL 0362 20 4161 0
400KOPACZYŃSKI EDWARD PL 0362 20 4177 3785C8A500
401KOPROWSKI MARCIN PL 0245 20 3813 0
402KOPROWSKI MARCIN PL 0245 20 3844 3785C84800
403KORBAS W.G. PL 0334 20 4731 B222E9C800
404KORBAS W.G. PL 0334 20 4733 378547F800
405KORBAS W.G. PL 0334 20 4742 0
406KORBAS W.G. PL 0334 20 4763 3785C8AA00
407KORCZYK TEAM PL 0169 20 1003 B222EC4D00
408KORCZYK TEAM PL 0169 20 1024 3785C89800
409KORNELIA TEAM PL 0196 20 2001 B2220CA700
410KORNELIA TEAM PL 0196 20 2008 B222F06700
411KORNELIA TEAM PL 0196 20 2012 B22200EF00
412KORNELIA TEAM PL 0196 20 2022 3785C88300
413KORNELIA TEAM PL 0196 20 2032 B2220AC700
414KOSIARZ TEAM PL 0498 20 1800 0
415KOSIARZ TEAM PL 0498 20 1894 378547F400
416KOSIARZ TEAM PL 0498 20 1896 B2222D7900
417KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7001 B222A9F500
418KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7009 3785C0B300
419KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7010 3785479D00
420KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7079 3785479800
421KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7080 B222E17500
422KOSINSCY Ł. i M. PL 0370 20 7111 378547DC00
423KOSTECKI GRZEGORZ PL 0352 20 164 B222DE5A00
424KOSTECKI GRZEGORZ PL 0352 20 239 A4533D2C00
425KOSTECKI GRZEGORZ PL 0352 20 256 A453CD5800
426KOSTECKI GRZEGORZ PL 0352 20 280 3785C82400
427KOSTECKI GRZEGORZ PL 0352 20 306 A453F87B00
428KOSTRZEWA PL 097 20 818 A424A20000
429KOSTRZEWA PL 097 20 819 B222D85000
430KOSTRZEWA PIOTR PL 0368 20 782 3785C8B100
431KOSTRZEWA PIOTR PL 0368 20 796 A45399C500
432KOSTRZEWA PIOTR PL 0368 20 978 3785477500
433KOSTRZEWA ROMAN PL 0369 20 7570 A4532F3800
434KOSUT K. K. PL 0260 20 3065 0
435KOSUT K. K. PL 0260 20 3071 3785C8D000
436KOSUT K. K. PL 0260 20 3086 B222ABA800
437KOWAL DAWID JERZY PL 051 20 6555 A4532B0F00
438KOWAL DAWID JERZY PL 051 20 6556 3785C82900
439KOWAL DAWID JERZY PL 051 20 6557 A4535FDF00
440KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3018 378547B400
441KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3262 A453B55000
442KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3264 3785475500
443KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3277 3785C0B400
444KOŹLIK JERZY PL 0262 20 3279 3,79E+05
445KROGULSKI MAREK PL 028 20 4161 3785C8A400
446KROGULSKI MAREK PL 028 20 4162 0
447KROGULSKI MAREK PL 042 20 17151 A424B50D00
448KROGULSKI MAREK PL 042 20 17164 378547D600
449KRUK WOJCIECH PL 0361 20 2773 A424B9BE00
450KRUK WOJCIECH PL 0361 20 2777 A453ED7600
451KRUK WOJCIECH PL 0361 20 2778 0
452KRUK WOJCIECH PL 0361 20 2787 3785C0F000
453KRYSTIAN PL 0417 20 5379 0
454KRYSTIAN PL 0417 20 5386 A453915400
455KRYSTIAN PL 0417 20 5387 378547DD00
456KRÓL BOZENA WOJCIECHPL 0283 20 5111 0
457KUBA-OLA PL 0450 20 5580 3785C89300
458KUBA-OLA PL 0450 20 5582 3785C88200
459KUBA-OLA PL 0450 20 5602 A453CF8300
460KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 61 378547FD00
461KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 64 A45344CB00
462KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 66 3785475300
463KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 67 A4539A0000
464KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 68 A4538A4C00
465KUBISZOK ARTUR DV 05944 20 78 378547F700
466KUCHARSKI PAWEŁ PL 083 20 6313 A453117100
467KUCHARSKI PAWEŁ PL 084 20 10527 A453F99800
468KUREK-PRZYBOROWSKI PL 01 20 1776 A4530B7800
469KUREK-PRZYBOROWSKI PL 01 20 2018 A453F7A900
470KUREK-PRZYBOROWSKI PL 01 20 2108 A453AB2D00
471KUREK-PRZYBOROWSKI PL 01 20 2195 3785C07700
472KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 932 A453F98900
473KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 942 B222076000
474KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 943 A4539C8600
475KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 945 0
476KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 947 0
477KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 4259 A453F0A000
478KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 4268 3785C8A700
479KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 4269 A4532D4900
480KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 4270 B222F48100
481KURZALEWSKI&PRECIKOWPL 046 20 4275 A424E75600
482KWIATKOWSCY H.M. PL 0362 20 3711 B222DD7900
483KWIATKOWSCY H.M. PL 0362 20 3722 A4538FA200
484KWIATKOWSCY H.M. PL 0362 20 3794 3785C8B900
485LADA S./GOCKEL W. DV 02899 20 269 0
486LADA S./GOCKEL W. DV 02899 20 272 A453B59C00
487LADA SLAWEK DV 02899 20 281 A453D01900
488LADA TEAM DV 02899 20 287 B22227AC00
489LADA TEAM DV 02899 20 290 B222FC3E00
490LADA TEAM DV 02899 20 295 A453CEA200
491LADA TEAM DV 02899 20 310 3785471900
492LADA TEAM DV 02899 20 315 3785477F00
493LADA TEAM DV 02899 20 319 B222EAF400
494LADA WOJCIECH DV 02899 20 312 B222CCD400
495LECH ROBERT PL 0346 20 13006 B222A35500
496LECH ROBERT PL 0346 20 13011 3785C85B00
497LECH ROBERT PL 0346 20 13013 3785477600
498LECH ROBERT PL 0346 20 13017 3785C83800
499LECH ROBERT PL 0346 20 13025 3785C81100
500LECH ROBERT PL 0346 20 13035 3785C80B00
501LECH ROBERT PL 0346 20 13042 3785C0FF00
502LECH ROBERT PL 0346 20 13044 3785C8E900
503LECH ROBERT PL 0346 20 13047 3785C86000
504LECH ROBERT PL 0346 20 13052 3785C85900
505LECH ROBERT PL 0346 20 13063 0
506LECH ROBERT PL 0346 20 13064 B2221FC200
507LECH ROBERT PL 0346 20 13068 B222D9C800
508LECH ROBERT PL 0346 20 13070 3785C83700
509LECH ROBERT PL 0346 20 13072 B22202CF00
510LECH ROBERT PL 0346 20 13079 B222FEE100
511LECH ROBERT PL 0346 20 13085 B222257100
512LECH ROBERT PL 0346 20 13101 3785C86F00
513LECH ROBERT PL 0346 20 13107 B222E0EF00
514LECH ROBERT PL 0346 20 13109 3785C8A800
515LECH ROBERT PL 0346 20 13110 3785C88F00
516LECH ROBERT PL 0346 20 13111 B222DEE100
517LECH ROBERT PL 0346 20 13112 B2221B2000
518LECH ROBERT PL 0346 20 13115 3785C8E700
519LECH ROBERT PL 0346 20 13118 3785C8CE00
520LECH ROBERT PL 0346 20 13119 B222011B00
521LECH ROBERT PL 0346 20 13121 B222E6E900
522LECH ROBERT PL 0346 20 13122 3,79E+06
523LECH ROBERT PL 0346 20 13123 3785C84D00
524LECH ROBERT PL 0346 20 13124 B222E52600
525LECH ROBERT PL 0346 20 13125 B222EC8900
526LECH ROBERT PL 0346 20 13378 3785C81200
527LECH ROBERT PL 0346 20 13405 3785C85600
528LEONI 666 PL 0285 20 10968 0
529LEONI 666 PL 0285 20 10972 B222AB9900
530LEONI 666 PL 0285 20 10976 A45364AD00
531LEONI 666 PL 0285 20 10985 A453A58D00
532LEWANDOWSKI K. PL 0367 20 8147 3785C82B00
533LEWANDOWSKI K. PL 0367 20 8148 0
534LEWANDOWSKI K. PL 0367 20 8151 0
535LEWANDOWSKI K. PL 0367 20 8152 0
536LEWY 86 PL 0356 20 2205 3785C8D400
537LEWY 86 PL 0356 20 2303 3785C89E00
538LEWY 86 PL 0356 20 2304 B222F6E900
539LIS KAMIL PL 0177 20 6561 3785473000
540LIS KAMIL PL 0177 20 6565 3785C8C900
541LIS KAMIL PL 0177 20 6567 3785C88400
542LIS KAMIL PL 0177 20 6575 0
543LUKA MODRIĆ CZ 0137 20 3861 3785471100
544LUKA MODRIĆ CZ 0137 20 3864 B222FB7B00
545LUKA MODRIĆ PL 047 20 9789 B222EC3E00
546LUKA MODRIĆ PL 047 20 9790 B222E60700
547MACIEJEWSKI CZESŁAW PL 0186 20 556 B222117500
548MACIEJEWSKI CZESŁAW PL 0186 20 559 0
549MACIEJEWSKI CZESŁAW PL 0186 20 563 B222D7BB00
550MAGULSKI RAJMUND PL 063 20 6254 B222E5BD00
551MAGULSKI RAJMUND PL 063 20 6260 B222AC0100
552MAGULSKI RAJMUND PL 063 20 6297 B22207D900
553MAJK-POZNAŃ PL 0285 20 9761 B222E0C100
554MAJK-POZNAŃ PL 0285 20 9762 0
555MARSZAŁKOWSKI RYSZARDV 01726 20 307 B222D8AB00
556MARSZAŁKOWSKI RYSZARDV 01726 20 308 B222207600
557MARSZAŁKOWSKI RYSZARNL 20 1013413 3785C80E00
558MARSZAŁKOWSKI RYSZARNL 20 1013414 3785C8A200
559MASTER TEAM PL 0442 20 5171 3785C83100
560MASTER TEAM PL 0442 20 5172 3785C0D900
561MASTER TEAM PL 0442 20 5179 A424E9FA00
562MASTER TEAM PL 0442 20 5185 A424D08A00
563MASTER TEAM PL 0442 20 5195 A453880200
564MASTER TEAM PL 0442 20 7304 37854F8E00
565MASTER TEAM PL 0442 20 7306 3785471500
566MASTER TEAM PL 0442 20 7310 B22213CE00
567MASTER TEAM PL 0442 20 7314 3785C09F00
568MASTER TEAM PL 0442 20 7316 B222129200
569MASTER TEAM PL 0442 20 7318 A453CBDB00
570MASTER TEAM PL 0442 20 7319 B222F2ED00
571MASTER TEAM PL 0442 20 7329 A453CEC000
572MASTER TEAM PL 0442 20 7929 B222C71500
573MASTER TEAM PL 0442 20 7975 3785C82D00
574MASTER TEAM PL 0442 20 7982 3785473300
575MASTER TEAM PL 0442 20 7986 3785C8B800
576MASTER TEAM PL 0442 20 7988 B222109400
577MASTER TEAM PL 0442 20 7990 3785C03C00
578MASTER TEAM PL 0442 20 7993 3785C0BE00
579MASTER TEAM PL 0442 20 7996 3785479000
580MATYSIAK/KONIECZNY PL 0217 20 6014 B222DCD400
581MATYSIAK/KONIECZNY PL 0217 20 6304 0
582MATYSIAK/KONIECZNY PL 0217 20 6644 0
583MAZUREK MIROSŁAW PL 0369 20 1740 0
584MAZUREK MIROSŁAW PL 0369 20 1742 3785C8C800
585MAŁECKI H.K.W. PL 097 20 243 A424EE9B00
586MAŁECKI H.K.W. PL 097 20 255 0
587MICHALSKI SEWERYN PL 0340 20 4950 3785C89100
588MICHALSKI SEWERYN PL 0340 20 4955 A453DC4A00
589MIELCAREK RAFAŁ PL 0100 20 11289 B2220D1F00
590MILDER HUBERT DV 02899 20 303 B222157100
591MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8507 3785C81800
592MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8522 37854F8B00
593MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8524 3785C07100
594MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8527 0
595MIRONIUK GRZEGORZ PL 0385 20 8540 3785C0FC00
596MOENS DIRK BE 20 2081701 3785473900
597MOENS DIRK BE 20 2081704 A4533BA600
598MOENS DIRK BE 20 2081719 0
599MOENS DIRK BE 20 2082577 3785C07D00
600MOENS DIRK BE 20 2082579 B222F24700
601MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12303 A4532CB200
602MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12311 B222F5F900
603MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12315 A45348A900
604MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12317 A453B36100
605MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12319 B222ECC500
606MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12325 3785C8CF00
607MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12326 3785477A00
608MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12337 3785C80200
609MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12341 A424B22E00
610MOSKAL KRZYSZTOF PL 0218 20 12348 A453187A00
611MUSIAŁ TOBIASZ PL 0364 20 8480 B2222B6C00
612MUSIAŁ TOBIASZ PL 0364 20 8481 B222EB0200
613MUSIAŁ TOBIASZ PL 0364 20 8484 0
614MUSIAŁ TOBIASZ PL 0364 20 8488 3785C81A00
615MUSTANG TEAM PL 0369 20 5690 A453409200
616MUSTANG TEAM PL 0369 20 5691 A4533F9300
617MUSTANG TEAM PL 0369 20 5695 B222E4BE00
618MUSTANG TEAM PL 0499 20 2060 37854F8400
619MUSTANG TEAM PL 0499 20 2067 378547AD00
620MUSTANG TEAM PL 0499 20 2068 3785C05B00
621MWG MAZURY BE 20 2057651 B222E7BB00
622MWG MAZURY BE 20 2057652 B222FEB400
623MWG MAZURY BE 20 2057662 B222FE9600
624MWG MAZURY BE 20 2108399 0
625MWG MAZURY BE 20 2108443 3785C03900
626MWG MAZURY BE 20 2108450 B222E1FD00
627MWG MAZURY BE 20 2108453 A453D3F800
628MWG MAZURY BE 20 2108455 B222F52600
629MWG MAZURY BE 20 2110650 B222EC5C00
630MWG MAZURY PL 0214 20 15340 A424B58500
631MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8598 A453403800
632MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8603 A45398A800
633MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8607 A424A88200
634MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8609 378547E400
635MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8626 A453883F00
636MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8631 A453E95C00
637MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8639 3785C05900
638MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 8653 3785C86600
639MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 20632 A424DBBC00
640MĄCZYŃSKI BRONISŁAW PL 0285 20 20645 A453EFB000
641NICKEL TEAM DV 03056 20 408 A453902800
642NICKEL TEAM DV 03056 20 409 0
643NICKEL TEAM DV 03056 20 411 B222F2DE00
644NICKEL TEAM DV 03056 20 413 378547BE00
645NOWAK PAWEŁ PL 0397 20 7403 0
646NOWAK PAWEŁ PL 0397 20 7410 3785C01100
647NOWAK PAWEŁ PL 0397 20 7418 A45355CA00
648NOWAK TEAM PL 0275 20 3362 A45373F900
649NOWAK TEAM PL 0275 20 3371 A453D28000
650NOWAK TEAM PL 0275 20 3377 B222C1B100
651NOWICKI GRZEGORZ DV 02475 20 2333 3785C8E800
652NOWICKI GRZEGORZ DV 02475 20 2337 3785471600
653NOWICKI GRZEGORZ DV 02475 20 2341 B2222FE000
654NOWICKI GRZEGORZ DV 02475 20 2349 B222F42700
655NOWICKI GRZEGORZ PL 0367 20 3712 B2220BC600
656NOWICKI GRZEGORZ PL 0367 20 3714 A4538E8500
657NOWICKI GRZEGORZ PL 0367 20 3715 A424919800
658NOWICKI GRZEGORZ PL 0367 20 3720 378547B800
659OLEKSY TEAM PL 0362 20 513 A424B45900
660OLEKSY TEAM PL 0362 20 701 B222092200
661OLEKSY TEAM PL 0362 20 704 3785C03100
662OLEKSY TEAM PL 0362 20 706 B222F2FC00
663OLEKSY TEAM PL 0362 20 713 3785C8E600
664Osiński M. J. PL 0482 20 4317 B222E42700
665Osiński M. J. PL 0482 20 4389 B2222D4C00
666Osiński M. J. PL 0482 20 4392 B222100D00
667Osiński M. J. PL 0482 20 4456 3785473800
668Osiński M. J. PL 0482 20 4468 3785C8B500
669PALM JEAN P.& YVETTEBE 20 1135756 B22202A100
670PALM JEAN P.& YVETTEBE 20 1135757 0
671PALM JEAN P.& YVETTEBE 20 1135759 378547DB00
672PALM JEAN P.& YVETTEBE 20 1135760 3785473200
673PALOS TEAM PL 057 20 2549 3785C8B400
674PALOS TEAM PL 057 20 2550 A453C97A00
675PALOS TEAM PL 057 20 2551 B222EE3C00
676PALOS TEAM PL 057 20 2552 3785C81D00
677PARUCH R.A.M. PL 0330 20 1562 A453A98900
678PARUCH R.A.M. PL 0330 20 1567 A453BAF100
679PARUCH R.A.M. PL 0330 20 1579 A424B29700
680PAWLAK MATEUSZ PL 0219 20 673 A424DD8D00
681PAWLAK MATEUSZ PL 0219 20 675 A4534C9600
682PAWLISZYN MARIUSZ PL 0367 20 1201 3785C83500
683PAWLISZYN MARIUSZ PL 0367 20 1211 A453D02800
684PAWLISZYN MARIUSZ PL 0367 20 1307 0
685PAWLISZYN MARIUSZ PL 0368 20 10512 B222DD9700
686PAWŁOWSCY EWA ADAM PL 0364 20 8493 A453AF5600
687PAWŁOWSCY EWA ADAM PL 0364 20 8497 0
688PAWŁOWSCY EWA ADAM PL 0364 20 8500 378547B200
689PAWŁOWSCY EWA ADAM PL 0425 20 6361 A45395AB00
690PILECKI PRZEMYSŁAW PL 0367 20 9538 0
691PILECKI PRZEMYSŁAW PL 0367 20 9547 A453A45100
692PILECKI PRZEMYSŁAW PL 0367 20 9548 0
693PIT PL 0307 20 7724 A453A4E800
694PIT PL 0307 20 7744 0
695PIT PL 084 20 1918 3785C8BE00
696PIT PL 084 20 1919 3785C8B300
697PIWONSKI KAMIL PL 0499 20 14701 B22219E600
698PIWONSKI KAMIL PL 0499 20 14702 B222FB5D00
699PIWONSKI KAMIL PL 0499 20 14711 0
700PIWONSKI KAMIL PL 0499 20 14712 3785477000
701PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 605 B222DA3000
702PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 609 B222E0A300
703PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 623 0
704PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 624 3785C83B00
705PLESIAK DAMIAN PL 0192 20 3041 B222DDD300
706PLUTA SŁAWOMIR PL 0414 20 9167 3785C85C00
707PLUTA SŁAWOMIR PL 0414 20 9171 3785C88600
708PLUTA SŁAWOMIR PL 0414 20 9176 3785476400
709PLUTA SŁAWOMIR PL 0414 20 9179 A424B98100
710PLUTA SŁAWOMIR PL 0414 20 9202 0
711PODSIADLO DARIUSZ GB 20V 67810 B222FC7A00
712PODSIADLO DARIUSZ GB 20V 67877 A453D97A00
713POL GALKA CZ 0137 20 3815 B222AEC300
714POL GALKA CZ 0137 20 3819 A4538CC200
715POL GALKA CZ 0137 20 3820 A424B7FC00
716POL GALKA PL 047 20 4017 B222DDE200
717PORADNIK HODOWCY PL 0362 20 4965 378547F500
718POTOCZNY-NIŹNIK PL 029 20 2258 A424E55800
719POTOCZNY-NIŹNIK PL 029 20 2281 3785C86C00
720POTOCZNY-NIŹNIK PL 029 20 2289 B22228E700
721POŁATYŃSCY-LORENZ PL 0190 20 2851 B2220F4A00
722POŁATYŃSCY-LORENZ PL 0190 20 2858 B222F5BD00
723POŁATYŃSCY-LORENZ PL 0190 20 14026 37854F0B00
724PRZEZNACZENIE PL 0253 20 2285 3785C8C500
725PRZEZNACZENIE PL 0414 20 19099 3785C0FB00
726PURZYMSKI MATEUSZ GB 20B 61484 B222135500
727PURZYMSKI MATEUSZ GB 20B 61527 3785C89C00
728PURZYMSKI MATEUSZ GB 20B 61529 3785475200
729PYTLIK TOMASZ PL 0346 20 1359 B222D69E00
730PYTLIK TOMASZ PL 0346 20 3596 B222AA8B00
731Po Ra Pi PL 0280 20 5505 378547E600
732Po Ra Pi PL 0280 20 5507 3785C86800
733Po Ra Pi PL 0280 20 5518 0
734R-TEAM PL 0285 20 13037 3785C85100
735R-TEAM PL 0285 20 13038 A424C58500
736R-TEAM PL 0285 20 13057 3785C0DB00
737R-TEAM PL 0285 20 13073 A45366AB00
738RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 474 B222252600
739RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 531 A453E81100
740RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 532 0
741RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 558 A453655100
742RAGUS-PAZIEWSKI PL 02 20 562 3785479A00
743RANCZO PL 0191 20 979 3785C80500
744RANCZO PL 0191 20 981 A424BF8B00
745RAPPEL L. DV 03215 20 1943 B22222ED00
746RAPPEL L. DV 03215 20 1946 0
747RAPPEL L. DV 03215 20 1948 3785C0D200
748RAR PL 0190 20 5075 A453783000
749RAR PL 0190 20 5077 A453D27100
750RAR PL 0190 20 5203 A453B84E00
751RAZIK JAROSŁAW PL 0407 20 6740 B222190400
752RAZIK JAROSŁAW PL 0407 20 6748 B2222E4B00
753RAZIK JAROSŁAW PL 0407 20 6753 B222DED200
754RAZIK JAROSŁAW PL 0407 20 6775 A453EFCF00
755RAZIK JAROSŁAW PL 0407 20 6797 378547F600
756RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 11184 3785C05600
757RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 11193 37854F0700
758RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 11223 37854F0C00
759RESCHKE& MOREL TEAMPL 0493 20 11233 37854F8100
760RS PIGEONS PL 04 20 2003 B222E88D00
761RS PIGEONS PL 04 20 2015 A453786D00
762RS PIGEONS PL 04 20 2018 0
763RS PIGEONS PL 04 20 2060 B222E7AC00
764RS PIGEONS PL 04 20 2065 3785C0F800
765RUDALSKI MARIUSZ CZ 0235 20 766 B222DB3F00
766RUDALSKI MARIUSZ CZ 0235 20 769 A453749E00
767RUDALSKI MARIUSZ CZ 0235 20 770 3785C03200
768RUDALSKI MARIUSZ PL 0182 20 8021 A453B28000
769RUDALSKI MARIUSZ PL 0182 20 8023 B222099B00
770RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2231 3785C86500
771RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2242 B2222BD500
772RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2243 3785C89700
773RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2250 B222F8D800
774RUSINEK OLGIERD PL 0357 20 2253 B222DD1F00
775RUTKOWSKI PIOTR PL 0245 20 3821 3785C86700
776RUTKOWSKI PIOTR PL 0245 20 3822 0
777RYSIEK. T PL 0199 20 3595 B22200D000
778RYSIEK. T PL 0199 20 3599 3785C07900
779RYSIEK. T PL 07 20 6755 3785475D00
780RYSIEK. T PL 07 20 6758 37854F0500
781RĘCZKOWSKI RADEK PL 0343 20 12662 3785C83300
782RĘCZKOWSKI RADEK PL 0343 20 12663 B222EA6D00
783SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3636 3785C84900
784SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3637 B2222E6900
785SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3640 B22203DD00
786SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3641 B222025600
787SAJDAK JANUSZ PL 0330 20 3642 B222299B00
788SAMICE TEAM PL 0190 20 7762 3785C84A00
789SAMICE TEAM PL 0190 20 7782 A453BF5600
790SAMICE TEAM PL 0190 20 7785 3785479700
791SCHULZ TEAM PL 0217 20 5995 B222040900
792SCHULZ TEAM PL 0217 20 6100 A453331700
793SCHULZ TEAM PL 0217 20 6115 A453E38F00
794SCHWIDDE WOZNIAK KRAPL 0360 20 12652 3,79E+06
795SCHWIDDE WOZNIAK KRAPL 0360 20 12656 B222E50800
796SCHWIDDE WOZNIAK KRAPL 0474 20 3506 3785C8A300
797SERAFIN K. & D. PL 084 20 128 B222D55300
798SERAFIN K. & D. PL 084 20 129 B222F16600
799SERAFIN K. & D. PL 084 20 191 3785C82100
800SERAFIN K. & D. PL 084 20 193 B222F5EA00
801SERAFIN K. & D. PL 084 20 11758 B222E48100
802SERAFIN K. & D. PL 084 20 11863 3785C80900
803SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 710 3785C03800
804SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 723 A453A08200
805SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 735 A45336F600
806SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 762 3785C83D00
807SERCZYK ANDRZEJ PL 0195 20 781 3785479200
808SG SEHNKE/MARZEION DV 01648 20 404 378547FE00
809SG SEHNKE/MARZEION DV 01648 20 410 B222EA9A00
810SG SEHNKE/MARZEION DV 01648 20 420 3785475800
811SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 202 3785C83E00
812SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 207 B222E54400
813SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 223 3785476900
814SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 224 3785C0D400
815SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 225 B222F03A00
816SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 233 378547EC00
817SG SEHNKE/MARZEION DV 08762 20 351 B222D98C00
818SIKORA ST. KRZ. PL 0361 20 5140 378547D200
819SIKORA ST. KRZ. PL 0361 20 5193 A45388D500
820SIKORA ST. KRZ. PL 0361 20 5201 B222DE9600
821SIKORA ST. KRZ. PL 0361 20 5214 0
822SIKORA ST. KRZ. PL 0361 20 5244 B222E29200
823SIKORA ZBIGNIEW PL 0474 20 2393 A453360500
824SIKORA ZBIGNIEW PL 0474 20 2396 0
825SIKORA ZBIGNIEW PL 0474 20 2397 3785C8C400
826SIKORA ZBIGNIEW PL 0474 20 14123 0
827SIKORA ZBIGNIEW PL 0474 20 14138 B2222E2D00
828SIKORSKI ANDRZ.I SYNPL 0246 20 7870 A453885D00
829SIKORSKI-CHICAGO PL 0400 20 467 3785C8AC00
830SIKORSKI-CHICAGO PL 0400 20 473 A453A37000
831SIKORSKI-CHICAGO PL 0400 20 481 A424B6C000
832SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 706 3785C0B500
833SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 718 3785C0B000
834SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 723 3785476B00
835SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 726 A4532FCF00
836SILVER PIGEON TEAM PL 0163 20 728 3785C81500
837SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7050 A453631700
838SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7051 B222F9E600
839SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7075 B2221BB700
840SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7079 A453729000
841SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7080 B222D6F800
842SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7082 B2220ED200
843SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7083 B222FA7C00
844SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7088 B222FCF200
845SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7098 B222250800
846SKANDYNAWIA TEAM PL 0235 20 7099 B222EAC700
847SMOLIK PL 020 20 3133 3785471000
848SMOLIK PL 020 20 3137 3785C0F900
849SMOLIK PL 020 20 3150 A4539EB100
850SOBIERAJ TEAM PL 0183 20 5138 3785C8D300
851SOBIERAJ TEAM PL 0183 20 5140 B222EC2F00
852SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8062 A4539C6800
853SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8064 A424F54900
854SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8073 A453CA0000
855SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8083 378547E500
856SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8089 3785C8DB00
857SOBIERAJ TEAM PL 085 20 8140 3785C84F00
858SOJKA&NOWACKI TEAM PL 0285 20 5704 3785C81600
859SOJKA&NOWACKI TEAM PL 0285 20 5709 3785C89F00
860SOJKA&NoNOWACKI TEAMPL 0445 20 4399 0
861SOJKA&NoNOWACKI TEAMPL 0445 20 4400 3785C8E100
862SOKOŁOWSKI-PERGÓŁ PL 03 20 9035 B222FB3F00
863SOKOŁOWSKI-PERGÓŁ PL 03 20 9552 A453DC1D00
864SOKOŁOWSKI-PERGÓŁ PL 03 20 9555 A453B78B00
865SOKOŁOWSKI-PERGÓŁ PL 03 20 9751 B222C86F00
866SPIRIT TEAM PL 0320 20 548 A4534DA400
867SPIRIT TEAM PL 0320 20 549 B222E2CF00
868SPIRIT TEAM PL 0323 20 9 A453DE5700
869SPIRIT TEAM PL 0323 20 10 378547A500
870SPIRIT TEAM PL 0323 20 69 A45331BF00
871SPIRIT TEAM PL 0323 20 88 B222D96E00
872SPIRIT TEAM PL 0323 20 9642 A424BD7E00
873SPIRIT TEAM PL 0323 20 9684 378547F200
874STAFIEJ D.A.S. DV 01734 20 537 3785C8B600
875STAFIEJ D.A.S. DV 09606 20 432 B222A9E600
876STAFIEJ D.A.S. DV 09606 20 703 A453BEDF00
877STAFIEJ D.A.S. DV 09606 20 735 B222D8BA00
878STAFIEJ D.A.S. DV 09606 20 746 3785C8CD00
879STANIAK GRZEGORZA PL 0455 20 6046 B222F3EC00
880STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 11168 A453CB4B00
881STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 11199 0
882STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 11242 3785C0F500
883STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 16453 3785471200
884STAŃCZAK DAMIAN PL 0239 20 16455 3785C07B00
885STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 02341 20 281 3785C8B000
886STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 02341 20 295 B2221CD400
887STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 03056 20 305 0
888STOLORZ-GUCIK-ZUBER DV 03056 20 320 3785C01900
889STOLORZ-GUCIK-ZUBER PL 0131 20 811 A453585E00
890STOLORZ-GUCIK-ZUBER PL 0131 20 819 B2220E5A00
891STRZELIN TEAM PL 0352 20 1982 B222DE2D00
892STRZELIN TEAM PL 0352 20 4449 0
893STYCZEŃ W i L PL 0170 20 2363 3785C07C00
894STYCZEŃ W i L PL 0170 20 2830 3785C83A00
895STYCZEŃ W i L PL 0170 20 2832 A453A3E900
896SWIATEK MICHAŁ PL 0103 20 3381 B222024700
897SWIATEK MICHAŁ PL 0103 20 3386 3785C86400
898SWIATEK MICHAŁ PL 0144 20 710 A453BB7800
899SYROWKA MAT. JERZY PL 01 20 9647 3785C03400
900SYROWKA MAT. JERZY PL 01 20 9649 A453F6C800
901SYROWKA MAT. JERZY PL 01 20 9651 3785C89400
902SYROWKA MAT. JERZY PL 01 20 9653 A424A37800
903SYROWKA MAT. JERZY PL 01 20 9745 B222DE4B00
904SYROWKA MAT. JERZY PL 01 20 9760 0
905SYROWKA-GAJCY PL 01 20 840 A453771300
906SYROWKA-GAJCY PL 01 20 843 3785C89A00
907SYROWKA-GAJCY PL 01 20 848 A453A1CD00
908SYROWKA-GAJCY PL 01 20 9658 A424C05D00
909SYROWKA-GAJCY PL 01 20 9692 3785C84700
910SYROWKA-GAJCY PL 01 20 9699 3785477B00
911SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5473 0
912SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5475 A424CB5200
913SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5477 B2222C0100
914SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5492 B222F8C900
915SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5496 0
916SZAPER KRYSTIAN PL 0310 20 5499 3785C8EA00
917SZCZOCZARZ GRZEGORZ PL 0294 20 1744 0
918SZCZOCZARZ GRZEGORZ PL 0294 20 1750 B222047200
919SZCZOCZARZ GRZEGORZ PL 0294 20 1751 B222D86F00
920SZCZOCZARZ GRZEGORZ PL 0294 20 1752 3785C80100
921SZCZOCZARZ GRZEGORZ PL 0294 20 1765 3785C89000
922SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1747 3785C8C300
923SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1749 B222DCF200
924SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1755 B22228AB00
925SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1756 B222D74200
926SZCZOCZARZ MAGDALENAPL 0294 20 1763 37854F4000
927SZCZUREK BOGUSŁAW PL 0361 20 7012 B222F63400
928SZCZUREK BOGUSŁAW PL 0361 20 7014 A453BB4B00
929SZCZUREK BOGUSŁAW PL 0361 20 7016 A4539D9400
930SZCZĘSNY BOGDAN PL 0187 20 2704 3785C82C00
931SZCZĘSNY BOGDAN PL 0187 20 2708 3785C85A00
932SZCZĘSNY BOGDAN PL 0187 20 2762 3785C8EE00
933SZEWCZYK WIESŁAW PL 084 20 608 A453A61300
934SZEWCZYK WIESŁAW PL 084 20 617 3785C85800
935SZUBA LOFT AU 20 132 3785475400
936SZUBA LOFT AU 20 136 0
937SZUBA LOFT AU 20 137 37854F0A00
938SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 3806 B222F1EE00
939SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 9685 A42494B300
940SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 9686 3785C84400
941SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 9691 B222F15700
942SZYMANKOWSKI TEAM PL 0499 20 9693 A4249ADB00
943SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 465 3785C07600
944SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 467 B222F89C00
945SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 468 A453A9C500
946SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 469 A4249AEA00
947SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 475 B222FAE500
948SZYMAŃSKI ZBIGNIEW PL 0365 20 479 A453C5E700
949SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 365 A424C7CF00
950SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 366 378547F900
951SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 367 0
952SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 373 A424C45900
953SŁOMKA SŁAWOMIR PL 0323 20 374 B222D7AC00
954SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5206 A424B06C00
955SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5209 378547D900
956SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5219 A424C34B00
957SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5221 B222D84100
958SŁOWIK TEAM PL 0198 20 5229 B222D7CA00
959TARASIUK JERZY PL 385 20 1105 A424CD3200
960TARASIUK JERZY PL 385 20 1114 3785C0D100
961TARASIUK JERZY PL 385 20 1121 B222D99B00
962TARASIUK JERZY PL 385 20 1129 3785C89B00
963TARASIUK JERZY PL 385 20 1155 3785C80700
964TARASIUK JERZY PL 385 20 1161 A453C91000
965TARASIUK JERZY PL 385 20 1162 B222EDF100
966TARASIUK JERZY PL 385 20 1185 A453B1CD00
967TARASIUK JERZY PL 385 20 1186 A424CB8F00
968TARASIUK JERZY PL 385 20 1187 3785C0BD00
969TARASIUK JERZY PL 385 20 1188 B222B61600
970TARASIUK JERZY PL 385 20 1279 3785475B00
971TUHOLKE ALEX DV 02899 20 282 A453172100
972URBAŃSKA-KLUCZBORK PL 0362 20 501 B2222DE200
973URBAŃSKA-KLUCZBORK PL 0362 20 506 A424DF7C00
974URBAŃSKA-KLUCZBORK PL 0362 20 541 B22204EB00
975VANTHEMSCHE CHRIS BE 20 2030957 3785477100
976VANTHEMSCHE CHRIS BE 20 2030958 3785C8A100
977VANTHEMSCHE CHRIS BE 20 2030961 A424DD9C00
978VANTHEMSCHE CHRIS BE 20 2030962 3785476000
979WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6023 A453BEEE00
980WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6050 3785C0FE00
981WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6053 0
982WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6080 378547F000
983WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6098 B222D81400
984WADELSKI MIROSŁAW PL 0186 20 6123 A453FF3800
985WALASZCZYK PIOTR PL 0364 20 321 B22226BC00
986WALASZCZYK PIOTR PL 0364 20 333 A453AD0D00
987WALASZCZYK PIOTR PL 0364 20 346 B222235500
988WASYLKÓW MAJA PL 0331 20 4004 A453CFB000
989WASYLKÓW MAJA PL 0331 20 4013 3785476200
990WASYLKÓW MAJA PL 0331 20 4017 3,79E+06
991WASYLKÓW MAJA PL 0331 20 4021 A4249F6D00
992WASYLKÓW MAJA PL 0331 20 4022 A453FD8500
993WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 802 A453974F00
994WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 803 B222EF0E00
995WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 805 3785C8E400
996WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 813 B222255300
997WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 818 B222D67000
998WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 857 A453B57E00
999WAWRZYNIAK PIOTR PL 0216 20 867 A453E2EA00
1000WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2407 B222B62500
1001WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2408 B2220A9A00
1002WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2409 B222E1B100
1003WERWIŃSKI WŁADYSŁAW PL 084 20 2410 B222118400
1004WG WARMIA PL 0350 20 11701 3785C83900
1005WG WARMIA PL 0350 20 11702 B222EB2000
1006WG WARMIA PL 0350 20 11709 0
1007WG WARMIA PL 0350 20 11710 3785C81400
1008WG WARMIA PL 0350 20 11712 3785C86200
1009WG WARMIA PL 0350 20 11718 B222F21A00
1010WG WITNICA PL 053 20 23007 A424F68400
1011WG WITNICA PL 053 20 23017 3785473700
1012WIERNEK DANIEL PL 0123 20 6301 0
1013WIERNEK DANIEL PL 0123 20 6303 3785C85000
1014WIERNEK DANIEL PL 0123 20 6309 B2220B2000
1015WIERZBICKI SŁAWOMIR PL 0245 20 7454 B2221CC500
1016WIERZBICKI SŁAWOMIR PL 0245 20 7455 3785C8A000
1017WIERZBICKI SŁAWOMIR PL 0245 20 7469 3785C82A00
1018WIERZBICKI-SIDOROWICPL 0360 20 10061 3785C8CC00
1019WIERZBICKI-SIDOROWICPL 0360 20 10063 A4538CFF00
1020WM TRANS TEAM PL 0416 20 175 A453B16300
1021WM TRANS TEAM PL 0416 20 178 378547BB00
1022WM TRANS TEAM PL 0416 20 180 3785C8C700
1023WM TRANS TEAM PL 0416 20 185 A424CE9B00
1024WM TRANS TEAM PL 0416 20 192 378547B300
1025WOJCIECHOWSKA JOANNADV 04184 20 11 A453A72100
1026WOJCIECHOWSKA JOANNADV 04184 20 13 3785C8BC00
1027WOJTASIK MATEUSZ PL 047 20 5406 A453C12700
1028WOJTASIK MATEUSZ PL 047 20 5407 0
1029WOSIK MARIUSZ PL 0197 20 4405 A453CF7400
1030WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 277 B222FAD600
1031WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 287 A453641600
1032WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 291 3785C84600
1033WOSIK MARIUSZ PL 0388 20 297 3785C8BA00
1034WOŹNIAK JADWIGA PL 0186 20 1609 B222E74200
1035WOŹNIAK JADWIGA PL 0186 20 1615 B222197D00
1036WOŹNIAK JADWIGA PL 0186 20 1619 A4537C2D00
1037WOŹNIAK JÓZEF PL 0186 20 1624 3785479C00
1038WOŹNIAK JÓZEF PL 0186 20 1674 A45390CE00
1039WOŹNIAK JÓZEF PL 0186 20 1676 3785C83000
1040WOŹNIAK MICHAŁ PL 0360 20 12618 3785C8EB00
1041WOŹNIAK MICHAŁ PL 0360 20 12625 3785C85500
1042WOŹNIAK MICHAŁ PL 0360 20 12651 A424C4FF00
1043WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11168 3785C82F00
1044WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11173 378547EE00
1045WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11174 3785C05100
1046WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11191 3785C0EF00
1047WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11204 3785471A00
1048WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11221 A453E02800
1049WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11224 B222CE4B00
1050WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11226 3,79E+305
1051WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11228 A453FDEF00
1052WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11229 B222E5DB00
1053WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11231 A4537A0100
1054WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11233 B222E95F00
1055WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11240 0
1056WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11243 378547EF00
1057WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11246 A424E0C600
1058WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11255 37854F8300
1059WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11258 3785476A00
1060WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11259 3785479B00
1061WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11263 3785C0BC00
1062WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11265 A4249E7D00
1063WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11266 3785C0D700
1064WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11267 A453A29F00
1065WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11268 A424A52B00
1066WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11269 A453EF1A00
1067WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11278 3785477D00
1068WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11282 3785471B00
1069WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11283 378547DE00
1070WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11284 A453770400
1071WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11285 B222DBE400
1072WRÓBEL MICHAŁ PATRYKPL 0262 20 11286 3785C86E00
1073WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4453 3785C80300
1074WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4455 3785C8CA00
1075WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4457 B222231900
1076WÓJCIK KAROL PL 0183 20 4458 3785C81300
1077ZAIJ QATAR QATAR 20 14880 0
1078ZAJIL QATAR QATAR 20 14886 3785C82E00
1079ZATORSKI-JANISZEWSKIPL 0364 20 1465 0
1080ZATORSKI-JANISZEWSKIPL 0364 20 9078 B22207CA00
1081ZATORSKI-JANISZEWSKIPL 0364 20 9085 A4539C2C00
1082ZDUNOWSKI MARCIN PL 0190 20 5424 B2220AA900
1083ZDUNOWSKI MARCIN PL 0190 20 5426 0
1084ZDUNOWSKI MARCIN PL 0190 20 5429 0
1085ZIEBA MARIUSZ PL 0361 20 317 A424E45900
1086ZIEBA MARIUSZ PL 0361 20 320 3785473D00
1087ZIEBA MARIUSZ PL 0361 20 333 37854F0100
1088ZIOMEK NORBERT PL 0499 20 1976 B22222FC00
1089ZIOMEK NORBERT PL 0499 20 1977 3785473F00
1090ZIOMEK NORBERT PL 0499 20 1979 A453A3AD00
1091ZIOMEK NORBERT PL 0499 20 1987 A453703800
1092ZYNEK KRZYSZTOF PL 0397 20 2503 0
1093ZYNEK KRZYSZTOF PL 0397 20 2506 3785C85D00
1094ZYNEK KRZYSZTOF PL 0397 20 2509 B222FFD100
1095ZŁOTE SKRZYDŁO PL 0173 20 1743 B22221A200
1096ZŁOTE SKRZYDŁO PL 0330 20 3633 0
1097ŁYJEK MAREK &ANDRZEJPL 0424 20 291 B222F53500
1098ŚLEMP M.S.K. PL 0362 20 2715 3785C0F200
1099ŚLEMP M.S.K. PL 0362 20 4964 A453A36100
1100ŚLEMP M.S.K. PL 0362 20 4978 A424E49500
1101ŚLEMP M.S.K. PL 0362 20 4984 3785C80800
1102ŚLĄSKI TEAM PL 0161 20 4195 B222EEB400
1103ŚLĄSKI TEAM PL 0161 20 4196 B222BDA600
1104ŚLĄSKI TEAM PL 0161 20 4234 B222E07600
1105ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 2210 3785C8E300
1106ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 3652 B222A51700
1107ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 3655 3785C83200
1108ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 7116 B22214FA00
1109ŚLĄSKI TEAM PL 048 20 7119 B222FAC700
1110ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3005 B222186F00
1111ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3018 3785C85E00
1112ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3036 3785476600
1113ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3063 B222F04900
1114ŚWISTAK PAWEŁ -PIOTRPL 0476 20 3069 3785C82300
1115ŚWITAJ TOMASZ PL 0190 20 5705 3785C8C200
1116ŚWITAJ TOMASZ PL 0190 20 6265 B22201DF00
1117ŚWITAJ TOMASZ PL 0190 20 6268 B222DB0200
1118ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1148 B222241800
1119ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1288 B222D9AA00
1120ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1289 3785C80600
1121ŚWITAS RAFAŁ PL 0177 20 1291 3785C81C00
1122ŻYTKIEWICZ J.R. PL 0367 20 3504 0
1123ŻYTKIEWICZ J.R. PL 0367 20 3510 A453952300
1124ŻYTKIEWICZ J.R. PL 0367 20 3518 3785C81E00

Poniżej znajduje się spis gołębi stan na dzień 14.07.2017 r.
Brakujące gołębie nie posiadają przyporządkowanej obrączki elektronicznej.


Translate for English:

Übersetzen auf Deutsch:

Polska wersja strony:

Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Edycja WIOSNA 2024

WG Turek


Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 829967

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt