Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Spis gołębi 2022

Wróć do poprzedniej strony...

25.05.2022

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektroniczna
1 DV 05873 22 1007 37851A4F00
2 DV 05873 22 1010 37851A0400
3 DV 05873 22 1011 3785123A00
4 DV 05873 22 1021 37851A2400
5A&R&E PL 0365 22 5703 37851C4300
6A&R&E PL 0365 22 5707 37851CEB00
7A&S Bach PL 083 22 1414 37851F9500
8A&S Bach PL 083 22 1470 3,79E+06
9A&S Bach PL 083 22 1472 37851FBA00
10A&S Bach PL 083 22 1478 37851FFA00
11A&S Bach PL 083 22 1485 37851F3E00
12A&S Bach PL 083 22 1490 37851F3600
13AC Milan PL 094 22 3003 37851C5200
14AC Milan PL 094 22 3004 37851C2B00
15AC Milan PL 094 22 3018 378514F700
16AC Milan PL 094 22 3030 37851C0000
17AC Milan PL 094 22 3061 37851C9C00
18AC Milan PL 094 22 6131 37851CE700
19ALEKSANDRA PL 0368 22 3702 B222EC3E00
20ALEKSANDRA PL 0368 22 3710 3785A68C00
21ALEKSANDRA PL 0473 22 12166 3785C89900
22AS PL 084 22 4410 37859F7E00
23AS PL 084 22 4419 37859F3300
24AS PL 084 22 4495 37859F5F00
25Agnieszka PL 0368 22 3344 37852E5F00
26Amelia J K PL 0424 22 2021 37851F7C00
27Amelia J K PL 0424 22 2035 378590CF00
28Amelia J K PL 0424 22 2037 3785904F00
29Amelia JK PL 0424 22 2005 37852E5E00
30Amelia JK PL 0424 22 2008 37852E5D00
31Amelia JK PL 0424 22 2010 37852E7F00
32Amelia JK PL 0424 22 2011 37852E3A00
33Amelia JK PL 0424 22 2016 3785210000
34Amelia JK PL 0424 22 2026 37859F3200
35Amelia JK PL 0424 22 2027 37851C8300
36Amelia JK PL 0424 22 2028 37851C0700
37Amelia JK PL 0424 22 2029 37859FB200
38Androszczuk WaldemarPL 0362 22 922 3785A00400
39Androszczuk WaldemarPL 0362 22 1100 3785A6F300
40Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 445 B22208D800
41Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 446 B222EAF400
42Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 447 A453119000
43Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 448 A453BF5600
44Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 457 A453E05500
45Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 458 B222FEE100
46Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 459 A453948E00
47Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 473 3785A64500
48Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 475 A453CB8700
49Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 476 A453A58D00
50Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 478 A453569C00
51Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 482 A4533C0F00
52Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 483 A453952300
53Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 484 37852F3200
54Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 491 378514F800
55Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 499 37851C8800
56Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 500 37851FFF00
57Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10561 37851C4D00
58Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10581 37851C9A00
59Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10583 37859FD500
60Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10591 37851F5B00
61Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10592 37851C9E00
62Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10593 37851C9200
63Ankus Ola Mariusz PL 0207 22 10598 37851CE900
64Antoni P PL 0162 22 4834 37851B8900
65Antoni P PL 0162 22 4839 3785137F00
66Antoni P PL 0162 22 4841 3785131A00
67Antoni P PL 0162 22 4856 3785137900
68Antoni P PL 0287 22 6811 37851B4100
69Antoni P PL 0287 22 6839 37859FD100
70Antoni P PL 0411 22 2024 3785139800
71Antoni P PL 0411 22 2026 3,79E+06
72Antoni P PL 0411 22 2031 378513BB00
73Antoni P PL 053 22 12324 3,79E+05
74Antoni P PL 053 22 12331 378513DE00
75Antoni P PL 053 22 12341 378513D700
76BERENIKA PL 051 22 360 378590CA00
77BERENIKA PL 051 22 361 3785902F00
78BERENIKA PL 051 22 363 37851FB800
79BIelecc M. E. PL 0489 22 5204 37851A6B00
80BIelecc M. E. PL 0489 22 5217 37851A3F00
81BIelecc M. E. PL 0489 22 5219 3785160900
82BIelecc M. E. PL 0489 22 5220 37851A1C00
83BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4409 378521CB00
84BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4411 A428BB5300
85BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4416 B222208500
86BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4417 3785C86E00
87BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4418 3785A61600
88BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4419 3785A69A00
89BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4428 378521CD00
90BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4429 3785A69300
91BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4431 3785477600
92BLUE WHITE TIM PL 0417 22 4432 37852E2600
93Bac Ryszard PL 0195 22 203 B22209D700
94Bac Ryszard PL 0195 22 206 3785C03300
95Bac Ryszard PL 0195 22 207 37854F0500
96Bac Ryszard PL 0195 22 208 3785C0D000
97Bac Ryszard PL 0195 22 209 3785261700
98Bac Ryszard PL 0195 22 210 37852E2900
99Baranowscy TEAM PL 03 22 2090 A453EE3900
100Baranowscy TEAM PL 03 22 2106 A453DDC100
101Baranowscy TEAM PL 03 22 2109 A45388D500
102Baranowscy TEAM PL 03 22 2115 A453655100
103Baranowscy TEAM PL 03 22 2127 A4539A0000
104Baranowscy TEAM PL 03 22 2155 A453BEDF00
105Bartoszcze Ireneusz PL 0211 22 558 37851C4800
106Bartoszcze Ireneusz PL 0211 22 560 37859FD300
107Bartoszcze Ireneusz PL 0211 22 574 37851CC300
108Bartoszcze Ireneusz PL 0211 22 5539 37859FBD00
109Bartoszcze Ireneusz PL 0211 22 5542 37859FDF00
110Bartoszcze Ireneusz PL 0211 22 5632 37859F9B00
111Bawtrukiewicz J. AT 302 22 250 37854F0300
112Bawtrukiewicz J. AT 302 22 266 B222E6E900
113Bawtrukiewicz J. AT 302 22 288 3785AE4200
114Bawtrukiewicz J. AT 302 22 290 37852E3700
115Bawtrukiewicz J. AT 302 22 298 A453500B00
116Bawtrukiewicz J. AT 302 22 391 3785260900
117Bawtrukiewicz J. AT 302 22 395 3785AAD500
118Bała PL 0369 22 3543 37852E5700
119Bała PL 0369 22 3544 37852E9200
120Białasik Roman PL 0362 22 2246 A45389D400
121Białasik Roman PL 0362 22 2247 37852E9800
122Białasik Roman PL 0362 22 2287 B22215EA00
123Biegański Krzysztof PL 0289 22 4658 37851FDA00
124Biegański Krzysztof PL 0289 22 4671 3785900B00
125Biegański Krzysztof PL 0289 22 4676 37851F3B00
126Bieniek Family Loft S 20 22 604 37851AB500
127Bieniek Family Loft S 20 22 608 37851C9500
128Bieniek Family Loft S 20 22 611 37851C4E00
129Bieniek Family Loft S 20 22 622 37851F9300
130Bieniek Family Loft S 20 22 628 378513B800
131Bieniek Family Loft S 20 22 630 3785908A00
132Bieniek Family Loft S 20 22 634 3785902000
133Bieniek Family Loft S 20 22 636 3785900D00
134Bieniek Family Loft S 20 22 638 3785164400
135Bieniek Family Loft S 20 22 640 37851CA000
136Bieniek Family Loft S 20 22 643 37851FF300
137Bieniek Family Loft S 20 22 644 3,79E+06
138Bieniek Family Loft S 20 22 645 37851FF100
139Bieniek Family Loft S 20 22 651 37851FF500
140Bieniek Family Loft S 20 22 653 37851AD500
141Bieniek Family Loft S 20 22 656 3785904B00
142Bieniek Family Loft S 20 22 663 37851CA500
143Bieniek Family Loft S 20 22 665 37851C8B00
144Bieniek Family Loft S 20 22 666 3785164C00
145Bieniek Family Loft S 20 22 670 37851F7800
146Bieniek Family Loft S 20 22 680 37851AB900
147Bieniek Family Loft S 20 22 687 37851A5200
148Bieniek Family Loft S 20 22 691 37851C6300
149Bieniek Family Loft S 20 22 695 37851F5900
150Borowiak Bogdan PL 0369 22 648 379F9F5C00
151Borowiak Bogdan PL 0369 22 649 A453117100
152Borowiak Bogdan PL 0369 22 695 B222F89C00
153Borowiak Bogdan PL 0369 22 699 A453B28000
154Borowiak Bogdan PL 0369 22 734 A453BB7800
155Borowiak Bogdan PL 0369 22 735 3785C05600
156Bracia Koralewicz PL 0289 22 3306 37851C0200
157Bracia Koralewicz PL 0289 22 3308 37851C8000
158Bracia Koralewicz PL 0289 22 3350 37851C9400
159Bracia Koralewicz PL 0289 22 3380 37851C8C00
160Bracia Koralewicz PL 0289 22 3390 37851C5C00
161Bracia Koralewicz PL 0289 22 3393 37851CE500
162Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11205 378514FB00
163Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11206 37851C0D00
164Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11225 3785114F00
165Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11329 37851C6F00
166Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11409 37851CA300
167Buczkowski Andrzej PL 0453 22 11441 37851F3200
168Bućko Patrk Dawid PL 0183 22 7755 37851C2900
169Bućko Patrk Dawid PL 0183 22 7759 37851CC600
170Bućko Patrk Dawid PL 0183 22 7765 37851F9C00
171Bućko Patrk Dawid PL 0183 22 7766 37851A5800
172Błażejewski Robert PL 0368 22 5304 3785168C00
173Błażejewski Robert PL 0368 22 5306 37851AF400
174Błażejewski Robert PL 0368 22 5309 37851A7E00
175Błażejewski Robert PL 0368 22 5310 37851AE200
176Błażejewski Robert PL 0368 22 5320 3785168400
177Błażejewski Robert PL 0368 22 5321 37851AE500
178CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7007 3785AA3000
179CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7009 3785A64400
180CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7010 3785C82300
181CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7013 3785A6FB00
182CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7015 37852F7300
183CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7018 37852F1E00
184CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7019 3785218B00
185CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7020 B222099B00
186CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7021 3785A6A200
187CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7022 3785C83800
188CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7023 37852AFF00
189CHORĄŻY P.G. PL 0206 22 7024 37852E7600
190COBA-Diagnostyka AU COBA 22 8 37859FF800
191COBA-Diagnostyka PL 0400 22 2008 37852EC400
192COBA-Diagnostyka PL 0400 22 2026 37852E7300
193COBA-Diagnostyka PL 0400 22 2031 37852FDE00
194COBA-Diagnostyka PL 0400 22 2161 3785AAD800
195COBA-Diagnostyka PL 0400 22 2164 37852EDC00
196Cent. Hod.Europa PL 0216 22 6135 3785477300
197Cent. Hod.Europa PL 0216 22 6144 378521C800
198Cent. Hod.Europa PL 0216 22 6183 3785A6C700
199Cent. Hod.Europa PL 0216 22 6287 378547E700
200Cent. Hod.Europa PL 0216 22 6446 3785AA7500
201Cent. Hod.Europa PL 0216 22 6496 37852E3100
202Chmielewski Marcin PL 0281 22 17177 37851C1700
203Chmielewski Marcin PL 0281 22 17178 37859F3600
204Chmielewski Marcin PL 0281 22 17181 37851CED00
205Chmielewski Marcin PL 0281 22 17201 37851C6500
206Chmielewski Marcin PL 0281 22 17204 37851C6400
207Chmielewski Marcin PL 0281 22 17207 37851C0B00
208Chłopecki Mariusz PL 0421 22 8663 37851C5900
209Chłopecki Mariusz PL 0421 22 8674 37851C4A00
210Chłopecki Mariusz PL 0421 22 8679 37851CA700
211Chłopecki Mariusz PL 0421 22 8681 3785147700
212Chłopecki Mariusz PL 0421 22 8682 37851C5B00
213Chłopecki Mariusz PL 0421 22 8695 37851C6A00
214Ciereszko Adam BE 22 2030676 3,79E+05
215Ciereszko Adam BE 22 2030677 3785212F00
216Ciereszko Adam BE 22 2030678 3785218100
217Ciereszko Adam BE 22 2030679 37852E9C00
218Ciereszko Adam BE 22 2030680 378526F100
219Ciereszko Adam BE 22 2032829 37852ED100
220Cierpiałowski EugeniPL 046 22 2 37851F3900
221Cierpiałowski EugeniPL 046 22 5003 378590C100
222Cierpiałowski EugeniPL 046 22 5004 3785908700
223Czapelka Team PL 094 22 2701 37851A5F00
224Czapelka Team PL 094 22 2706 3785168000
225Czapelka Team PL 094 22 2710 37851A5C00
226Czapelka Team PL 094 22 2713 37851AF000
227Czapelka Team PL 094 22 2715 37851A9900
228Czapelka Team PL 094 22 2723 37851A7000
229Czarnecka Anita PL 0436 22 362 3785A08800
230Czarnecka Anita PL 0436 22 372 3785C8A000
231Czarnecka Anita PL 0456 22 1282 37852E3B00
232Czarnecka Anita PL 0456 22 1292 37852ECD00
233Czarnecka Anita PL 0456 22 1298 3785479A00
234Czarnecka Anita PL 0456 22 1305 3785479C00
235Czechlowski Paweł PL 0498 22 9891 3785A66E00
236Czechlowski Paweł PL 0498 22 9892 37852E7200
237Czechlowski Paweł PL 0498 22 9895 37852E6F00
238Czupryniak Tomasz PL 082 22 6225 3785476800
239Czupryniak Tomasz PL 082 22 6240 378547D900
240Czupryniak Tomasz PL 082 22 6242 3785214100
241Czupryniak Tomasz PL 082 22 6245 3785212700
242Czupryniak Tomasz PL 082 22 6261 3785265500
243Czupryniak Tomasz PL 082 22 6263 3785AE0100
244DAJS TEAM PL 0270 22 603 3785908800
245DAJS TEAM PL 0270 22 605 37851FBE00
246DAJS TEAM PL 0270 22 606 37851F5200
247DAJS TEAM PL 0270 22 611 37851F3A00
248DAJS TEAM PL 0270 22 616 37851FD100
249DAJS TEAM PL 0270 22 620 3785904A00
250DAJS TEAM PL 0270 22 630 37851FF600
251DAJS TEAM PL 0270 22 634 37851FD200
252DAJS TEAM PL 0270 22 635 37851F7A00
253DAJS TEAM PL 0270 22 637 37851FDB00
254DAJS TEAM PL 0270 22 660 37851FD400
255DAJS TEAM PL 0270 22 662 37851F3700
256DI Domenico Nicola IT 22 197412 B222DE9600
257DI Domenico Nicola IT 22 197415 A453BAF100
258DI Domenico Nicola IT 22 197416 3785210700
259DI Domenico Nicola IT 22 264828 37852FF100
260DI Domenico Nicola IT 22 264839 37852EFF00
261DI Domenico Nicola ITAL 26 22 4827 37851C1B00
262DROSZCZ TEAM PL 084 22 1102 37851C0300
263DROSZCZ TEAM PL 084 22 1110 37851C1A00
264DROSZCZ TEAM PL 084 22 1121 37851C8600
265DROSZCZ TEAM PL 084 22 1124 37851C4200
266DROSZCZ TEAM PL 084 22 1129 37851C1500
267DROSZCZ TEAM PL 084 22 1132 37851CAB00
268Dańczak Jan PL 0499 22 19001 37852ED500
269Dańczak Jan PL 0499 22 19003 A453942400
270Dańczak Jan PL 0499 22 19008 3785AADC00
271Dańczak Jan PL 0499 22 19009 37852EA200
272Dańczak Jan PL 0499 22 19014 37852FAF00
273Dańczak Jan PL 0499 22 19018 3785212400
274Decoster TEAM BE 22 2029986 3785C82800
275Decoster TEAM BE 22 2029989 3785212000
276Decoster TEAM BE 22 2029990 378526D200
277Decoster TEAM BE 22 2033997 3785AE8D00
278Decoster TEAM BE 22 2034000 3785210100
279Decoster TEAM BE 22 2087850 A424BCD900
280Decoster TEAM BE 22 2087851 378526FD00
281Decoster TEAM BE 22 2126275 3785139A00
282Decoster TEAM BE 22 2126276 378513E800
283Decoster TEAM BE 22 4181638 3785137200
284Dimas Team PL 0270 22 813 37859FB100
285Dimas Team PL 0270 22 6406 37851B0700
286Dimas Team PL 0270 22 6407 37859FDC00
287Dimas Team PL 0270 22 6419 37859F7400
288Dimas Team PL 0270 22 6499 37859F7900
289Dimas Team PL 0270 22 6500 3785139300
290Dla Wnuka PL 0350 22 10382 A453792000
291Dla Wnuka PL 0350 22 10383 37852ED800
292Dla Wnuka PL 0350 22 10385 37852E0700
293Dla Wnuka PL 0350 22 10386 37852F9400
294Dla Wnuka PL 0350 22 10387 3785AA7100
295Dla Wnuka PL 0350 22 10388 37852EBF00
296Dla Wnuka PL 0350 22 10389 3785A60100
297Dla Wnuka PL 0350 22 10390 37852E2700
298Dla wnuka PL 0350 22 10381 B222EA9A00
299Dla wnuka PL 0350 22 10384 3785A64F00
300Doroszyński GrzegorzPL 0207 22 7521 B222EB2000
301Doroszyński GrzegorzPL 0207 22 7529 A4539C8600
302Doroszyński GrzegorzPL 0207 22 7531 A453615500
303Doroszyński GrzegorzPL 0207 22 7538 B222100D00
304Drużyna Mazowsze PL 0214 22 18301 37851AC000
305Drużyna Mazowsze PL 0214 22 18302 37851A4400
306Drużyna Mazowsze PL 0214 22 18303 37851A4C00
307Drużyna Mazowsze PL 0214 22 18317 37851F7100
308Drużyna Mazowsze PL 0214 22 18319 378512F500
309Drużyna Mazowsze PL 0214 22 18332 3,79E+06
310Duch Marek DV 05941 22 248 A424A81900
311Duch Marek DV 05941 22 250 A424D83700
312Duch Marek DV 05941 22 251 372B354E00
313Duch Marek DV 05941 22 252 37852FD200
314Duch Marek DV 05941 22 253 37852E5200
315Duch Marek DV 05941 22 255 37852F5F00
316Duda Kasia i AndrzejPL 0443 22 12506 3785A08B00
317Duda Kasia i AndrzejPL 0443 22 12510 3785AA9300
318Duda Kasia i AndrzejPL 0443 22 12524 3785218200
319Duda Kasia i AndrzejPL 0443 22 12535 3785AE0E00
320Duda Kasia i AndrzejPL 0443 22 12540 A453A45100
321Duda Kasia i AndrzejPL 0443 22 12542 37852EFE00
322Duszyński Zbigniew PL 0216 22 2505 A4533F9300
323Duszyński Zbigniew PL 0216 22 2511 A424D62A00
324Duszyński Zbigniew PL 0216 22 2524 A453CB4B00
325Dybizbański Mariusz DV 08789 22 106 3785A68200
326Dybizbański Mariusz PL 0362 22 8515 37852F1100
327Dybizbański Mariusz PL 0362 22 8517 37852FF500
328Dybizbański Mariusz PL 0366 22 5253 378526A700
329Dybizbański Mariusz PL 0366 22 5254 378526D500
330Dybizbański Mariusz PL 0366 22 5256 378526A100
331Dyczko Krzysztof PL 0369 22 10100 37852E9300
332Dyczko Krzysztof PL 0369 22 10106 3785A69600
333Dyczko Krzysztof PL 0369 22 10107 37854F0600
334Dyczko Krzysztof PL 0369 22 10108 3785A00000
335Dyczko Krzysztof PL 0369 22 10110 B2221F2C00
336Dyczko Krzysztof PL 0369 22 10111 3785A63800
337Działak E&J PL 0498 22 5719 37851C4F00
338Działak E&J PL 0498 22 5722 37859F7100
339Działak E&J PL 0498 22 5726 37851CE600
340Działak E&J PL 0498 22 5727 37851C1800
341Działak E&J PL 0498 22 5729 37859F9200
342Działak E&J PL 0498 22 5732 37851C1000
343Eminel DV 0369 22 5546 37851C0E00
344Eminel PL 0369 22 5544 37851C5D00
345Eminel PL 0369 22 5566 37851C2A00
346FABIANKI PL 0345 22 515 37859F5700
347FABIANKI PL 0345 22 711 37859FD700
348FABIANKI PL 0345 22 723 37859F5900
349FABIANKI PL 0345 22 6555 37859FBA00
350FABIANKI PL 0345 22 7271 378513FE00
351FABIANKI PL 0345 22 7272 378513EA00
352FALCO Team PL 060 22 565 37851AE300
353FALCO Team PL 060 22 571 37851A9100
354FALCO Team PL 060 22 580 3785168900
355Ficner Team PL 0362 22 8003 37852EF300
356Ficner Team PL 0362 22 8016 3785218700
357Ficner Team PL 0362 22 8146 3785210600
358Flanka Wschodnia PL 0208 22 3527 3785262D00
359Flanka Wschodnia PL 0208 22 3536 378526F700
360Fliszkiewicz Paweł PL 016 22 4804 37851CC400
361Fliszkiewicz Paweł PL 016 22 4806 37851C5E00
362Fliszkiewicz Paweł PL 016 22 4808 37859F3000
363Fliszkiewicz Paweł PL 016 22 4812 3785904800
364Fliszkiewicz Paweł PL 016 22 4813 37851FD500
365Fliszkiewicz Paweł PL 016 22 4816 37851FD900
366Florek Sokołowski PL 0411 22 2010 37852E2B00
367Florek Sokołowski PL 0411 22 2036 3785267100
368Florek Sokołowski PL 0411 22 2041 B222DD1F00
369Frank Eichenlaub DV 05958 22 2246 37851AB700
370Frank Eichenlaub DV 05958 22 2253 37851AB000
371Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018663 37851AD900
372Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018675 37851A9000
373Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018676 37851A1300
374Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018679 37851AED00
375Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018680 37851A5E00
376Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018694 3785168300
377Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018698 37851A3600
378Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018699 37851AD200
379Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018700 37851ADB00
380Fryslan&Hemstra YpeNL 22 8018714 37851A9F00
381Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7304 37852E8C00
382Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7313 A453B7D600
383Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7314 A45394F700
384Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7328 3785A67400
385Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7344 3785C07900
386Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7350 378526A200
387Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7352 B222109400
388Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7357 B2221CD400
389Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7361 378521C200
390Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7368 37852E4500
391Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7371 378521A000
392Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7373 37851C6100
393Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7379 37852F7C00
394Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7388 37851CE100
395Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7399 37851C6000
396Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7400 37851CC700
397Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7402 37851CE800
398Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7408 37851CE300
399Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7424 37851C6700
400Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7425 37851CC500
401Frąckowiak AgnieszkaPL 0362 22 7426 37851C4700
402Frąckowiak Artur PL 0362 22 7322 3785A65900
403Frąckowiak Artur PL 0362 22 7324 A453E88A00
404Frąckowiak Artur PL 0362 22 7326 A453EFCF00
405Frąckowiak Artur PL 0362 22 7341 A453E9A700
406Frąckowiak Artur PL 0362 22 7362 A4534B4C00
407Frąckowiak Artur PL 0362 22 7376 B222EEC300
408Frąckowiak Artur PL 0362 22 7381 378547BB00
409Frąckowiak Artur PL 0362 22 7391 3785AA9700
410Frąckowiak Artur PL 0362 22 7436 37851AFF00
411Frąckowiak Artur PL 0362 22 7439 37851F5800
412Frąckowiak Artur PL 0362 22 7448 3785127F00
413Frąckowiak Artur PL 0362 22 7477 3785160800
414Frąckowiak Artur PL 0362 22 7479 37851F5400
415Frąckowiak Artur PL 0362 22 7480 37851A5900
416Frąckowiak Artur PL 0362 22 7484 37851FFC00
417Frąckowiak Artur PL 0362 22 7487 37851ADE00
418Frąckowiak Artur PL 0362 22 7488 37851F9F00
419Frąckowiak Artur PL 0362 22 7489 37851A9C00
420Frąckowiak Artur PL 0362 22 7495 3785902C00
421Frąckowiak Artur PL 0362 22 7499 3785164F00
422Gajcy Ludwiniak PL 0368 22 8781 37852F1800
423Gajcy Ludwiniak PL 0368 22 8791 37852E5A00
424Gajcy Ludwiniak PL 0368 22 8792 37852E8900
425Gajcy Ludwiniak PL 0368 22 8798 37852E7500
426Gajderowicz Paweł PL 0476 22 6867 3785477C00
427Gajderowicz Paweł PL 0476 22 6868 37854F8000
428Gajderowicz Paweł PL 0476 22 6869 3785AA7C00
429Garczyńscy S. M. PL 0453 22 501 B222E58000
430Garczyńscy S. M. PL 0453 22 506 37852E1700
431Garczyńscy S. M. PL 0453 22 509 B222023800
432Garczyńscy S. M. PL 0453 22 511 37854F0100
433Garczyńscy S. M. PL 0453 22 516 3785A6AC00
434Garczyńscy S. M. PL 0453 22 518 B22223BF00
435Gawron Team PL 0270 22 3876 37859F9100
436Gawron Team PL 0440 22 9650 37859FD800
437Gawron Team PL 0440 22 9660 3785131100
438Gawron Team PL 0440 22 9666 37859F3F00
439Gawron Team PL 0440 22 9670 37859FF400
440Gawron Team PL 0440 22 9683 3785139400
441Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5114 3785AA7D00
442Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5117 A453906400
443Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5120 A424B50D00
444Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5127 A453EC2C00
445Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5134 A453DB5A00
446Gierczak Tadeusz PL 0163 22 5176 3785A65300
447Gierczak Tadeusz I PL 0163 22 5001 37851AB100
448Gierczak Tadeusz I PL 0163 22 5002 3785908200
449Gierczak Tadeusz I PL 0163 22 5160 3785160700
450Gierczak Tadeusz I PL 0163 22 5183 378590CB00
451Gierczak Tadeusz I PL 0163 22 5193 37851AEB00
452Gierczak Tadeusz I PL 0163 22 5194 37851A1A00
453Gold Team PL 0270 22 750 37859F7F00
454Gold Team PL 0270 22 793 37859F5100
455Gold Team PL 0270 22 818 37859F5B00
456Gold Team PL 0270 22 819 3785131F00
457Gold Team PL 0270 22 6518 37859F7B00
458Gold Team PL 0270 22 6575 37859F3B00
459Golsch Marcin PL 0262 22 10727 37851C1200
460Golsch Marcin PL 0262 22 10729 37851C9000
461Golsch Marcin PL 0262 22 10730 37851C2E00
462Golsch Marcin PL 0262 22 10731 37851C4500
463Golsch Marcin PL 0262 22 10732 37851A3700
464Golsch Marcin PL 0262 22 10733 37851C5400
465Gosecki Krzysztof PL 0489 22 4806 37851A5700
466Gołąbek PL 0445 22 10651 378512B100
467Graj Grzegorz Kamil PL 0425 22 15710 B222157100
468Graj Grzegorz Kamil PL 0425 22 15716 B22217BB00
469Graj Grzegorz Kamil PL 0425 22 15720 3785C06300
470Graj Grzegorz Kamil PL 0425 22 15742 378590C400
471Graj Grzegorz Kamil PL 0425 22 15748 3785902400
472Graj Grzegorz Kamil PL 0425 22 15758 3785900700
473Grochal Grzegorz PL 035 22 10021 37854F0400
474Grochal Grzegorz PL 035 22 10038 37852F3A00
475Grochal Grzegorz PL 035 22 10059 37852E9A00
476Górka Marian PL 0198 22 8818 A4533B0000
477Górka Marian PL 0198 22 8929 B222E34600
478Górka Marian PL 0198 22 8930 3785A60900
479Hartmut will DV 04153 22 558 37852E5900
480Hartmut will DV 04153 22 611 37852E9E00
481Hartmut will DV 04153 22 626 37852EF700
482Hartmut will DV 04153 22 632 3785A00800
483Hartmut will DV 04153 22 639 3749EF6400
484Hartmut will DV 04153 22 642 37852ED700
485Hola Piotr PL 0411 22 3302 378512FD00
486Hola Piotr PL 08 22 7413 37851AF500
487I.iC. Rokosz PL 0191 22 6104 37859FD900
488I.iC. Rokosz PL 0191 22 6118 37859FDE00
489I.iC. Rokosz PL 0191 22 6120 37859F5800
490I.iC. Rokosz PL 0191 22 6141 37859F7700
491IRENA PL 0362 22 3925 3785473A00
492IRENA PL 0362 22 3928 37852FE600
493IRENA PL 0369 22 3931 3785475C00
494Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 22 19403 3785A65700
495Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 22 19404 3785C80200
496Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 22 19428 3785A60500
497Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 22 19432 37852E8100
498Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 22 19436 B222A9E600
499Ignaczak-Wojtkowiak PL 0190 22 19491 3785AAFE00
500J.M. TEAM PL 0350 22 9881 378514FF00
501J.M. TEAM PL 0350 22 9883 37851C6D00
502J.M. TEAM PL 0350 22 9884 37851CA400
503J.M. TEAM PL 0350 22 9895 37851C0600
504J.M. TEAM PL 0350 22 9898 37859F9A00
505J.M. TEAM PL 0350 22 11548 37851C4B00
506JANEK PL 0362 22 11226 3785210F00
507JANEK PL 0362 22 11228 37852E3900
508JANEK PL 0362 22 11235 37852EBA00
509JANEK PL 0362 22 11236 37852EF000
510JM TEAM PL 0182 22 11592 3785C0EF00
511JM TEAM PL 0182 22 11600 3785C8C900
512JM TEAM PL 0350 22 9882 3785A08600
513JM TEAM PL 0350 22 9886 A453DF5600
514JM TEAM PL 0350 22 9888 3785261600
515JM TEAM PL 0350 22 9894 3785AA3400
516Jacek Krzy PL 0195 22 2001 37852FEE00
517Jacek Krzy PL 0195 22 2002 3785AAB400
518Jacek Krzy PL 0195 22 2010 3785A61400
519Jacek Krzy PL 0195 22 2011 3785A6BE00
520Jacek Krzy PL 0195 22 2018 3785261500
521Jacek Krzy PL 0195 22 2019 37852F1400
522Jakubiak PL 0443 22 12906 37851C9700
523Jakubiak PL 0443 22 12908 37851C0400
524Jakubiak PL 0443 22 12909 37851CA900
525Jakubiak PL 0443 22 12910 37851C5600
526Jakubiak PL 0443 22 12913 37851CCD00
527Jakubiak PL 0443 22 12914 37851CE400
528Jakubowski Bogusław PL 012 22 6503 3785168800
529Jakubowski Bogusław PL 012 22 6506 37851A1900
530Jakubowski Bogusław PL 012 22 6511 37851A3C00
531Jakubowski Bogusław PL 012 22 6512 3785904D00
532Jakubowski Bogusław PL 012 22 6516 37851A1700
533Jakubowski Bogusław PL 012 22 6619 37851FDF00
534Jarzabek Wnuczki PL 0368 22 3650 37852EB200
535Jarzabek Wnuczki PL 0368 22 3660 B2220D1F00
536Jarząbek Ryszard S 0368 22 3664 37851C5800
537Jarząbek Ryszard S 0368 22 3680 37851C8900
538Jasińscy Paweł iAndrPL 084 22 4609 3785A64A00
539Jasińscy Paweł iAndrPL 084 22 4624 3785269F00
540Jasińscy Paweł iAndrPL 084 22 4664 37852EA700
541Jasińscy Paweł iAndrPL 084 22 4666 3785C85C00
542Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 3846 37851ADA00
543Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 3859 37851ABF00
544Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 3885 37851ABE00
545Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 3897 3,79E+06
546Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 3923 37851A1B00
547Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 3931 3785164600
548Jaskuła Beata ZygmunPL 0407 22 5195 37851A7300
549Jaworki PL 0161 22 1521 3785A6F000
550Jaworki PL 0161 22 1528 3785268500
551Jaworki PL 0161 22 1529 3785AE8100
552Jaworki PL 0161 22 1531 B222D8BA00
553Jaworki PL 0161 22 1534 3785C81600
554Jaworki PL 0502 22 219 B222F5EA00
555Joński Robert PL 0362 22 3503 3785214500
556Joński Robert PL 0362 22 3506 37852E1F00
557Joński Robert PL 0362 22 3508 37852EE800
558Joński Robert PL 0362 22 3509 3785A6AE00
559Joński Robert PL 0362 22 3510 37852F7E00
560Joński Robert PL 0362 22 3511 3,79E+06
561Joński Robert PL 0362 22 3512 37852EBD00
562Joński Robert PL 0362 22 3514 37851AF900
563Joński Robert PL 0362 22 3515 3785212200
564Joński Robert PL 0362 22 3522 37851AE400
565Joński Robert PL 0362 22 3523 37851AFC00
566Joński Robert PL 0362 22 3526 37851AFA00
567Jędrzejczak Przemek PL 0367 22 11093 3785269800
568Jędrzejczak Przemek PL 0367 22 11096 A453A9C500
569Jędrzejczak Przemek PL 0367 22 11097 37852E2F00
570Jędrzejczak Przemek PL 0367 22 11098 37852F3600
571Jędrzejczak Przemek PL 0367 22 11105 3785A6A300
572Jędrzejczak Przemek PL 0367 22 11106 A453729000
573KADO&KERMIT PL 0177 22 17822 37852F7B00
574KADO&KERMIT PL 0177 22 17824 3785214800
575KADO&KERMIT PL 0177 22 17825 3785AA5400
576KADO&KERMIT PL 0177 22 17829 37852E1900
577KADO&KERMIT PL 0177 22 17834 37852FFA00
578KADO&KERMIT PL 084 22 9508 37851C2700
579KK PL 0367 22 3744 37851C5000
580KK PL 0367 22 11347 37851CEA00
581KK PL 0367 22 11365 37859FB000
582KK PL 0367 22 11367 37851CC100
583KOPCZAŚ PL 087 22 1131 378547A300
584KOPCZAŚ PL 087 22 1133 37852E3500
585KOPCZAŚ PL 087 22 1135 3785A6F900
586KOPCZAŚ PL 087 22 1144 3785C83F00
587KOPCZAŚ PL 087 22 1150 3785A6B300
588KOPCZAŚ PL 087 22 1152 3785A6CB00
589Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4658 378590C000
590Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4660 3785908D00
591Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4667 3785902D00
592Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4668 37851FF900
593Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4669 378590A200
594Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4672 37851F3F00
595Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4674 37851F9D00
596Kaczmarek Sławomir PL 0480 22 4680 3785902300
597Karolak Jerzy PL 082 22 12704 37851B0200
598Karolak Jerzy PL 082 22 12705 378513EC00
599Karolak Jerzy PL 082 22 12721 37851B0E00
600Karolak Jerzy PL 082 22 12722 3785135700
601Kempski Wojciech PL 0362 22 3201 B222F16600
602Kempski Wojciech PL 0362 22 3208 3785C8E900
603Kempski Wojciech PL 0362 22 3227 B222E55300
604Kiedrowicz Marek iKaDV 00113 22 201 37852F6E00
605Kiedrowicz Marek iKaDV 00113 22 210 3785A66B00
606Kiedrowicz Marek iKaDV 00113 22 212 37852E5800
607Kiedrowicz Marek iKaDV 00113 22 228 3785A6DF00
608Kiedrowicz Marek iKaDV 00113 22 231 3785C89B00
609Kiedrowicz Marek iKaDV 00113 22 232 3785A64000
610Klage Wolfgang DV 07134 22 251 37852E0600
611Klage Wolfgang DV 07134 22 252 3785A61900
612Klage Wolfgang DV 07134 22 253 37852E2000
613Klage Wolfgang DV 09835 22 251 37852F3000
614Klage Wolfgang DV 09835 22 313 A45332AF00
615Klage Wolfgang DV 09835 22 332 3785C88B00
616Klein Tadeusz DV 02587 22 613 37851AE000
617Klein Tadeusz DV 02587 22 614 37851AD400
618Klein Tadeusz DV 02587 22 615 3785164800
619Klein Tadeusz DV 02587 22 616 37851ADC00
620Klein Tadeusz DV 02587 22 617 37851A3900
621Klein Tadeusz DV 02587 22 618 3785160000
622Klein Tadeusz DV 02587 22 619 37851ABD00
623Klein Tadeusz DV 02587 22 620 3785160200
624Klein Tadeusz DV 02587 22 621 37851A1E00
625Klein Tadeusz DV 02587 22 622 3785168B00
626Klein Tadeusz DV 02587 22 633 3785168D00
627Klein Tadeusz DV 02587 22 634 3785164700
628Klein Tadeusz DV 09715 22 140 3785164A00
629Klein Tadeusz DV 09715 22 141 37851A7800
630Klein Tadeusz DV 09715 22 944 37851A3200
631Klein Tadeusz DV 09715 22 947 37851AD100
632Klein Tadeusz DV 09715 22 948 37851AF100
633Klein Tadeusz DV 09715 22 951 37851A1600
634Klimek Mrosław PL 0350 22 4464 378513B200
635Klimek Mrosław PL 0350 22 4486 3,79E+105
636Klimek Mrosław PL 0350 22 4514 3785135200
637Kociub D J PL 0445 22 10661 37851A8900
638Kogut- Ciesielski PL 0499 22 16611 3785A61B00
639Kogut- Ciesielski PL 0499 22 16616 3785264200
640Kogut- Ciesielski PL 0499 22 16621 37852F1500
641Kogut- Ciesielski PL 0499 22 16635 3785AA9F00
642Kogut- Ciesielski PL 0499 22 16638 3785A6A900
643Kogut- Ciesielski PL 0499 22 16645 3785A65200
644Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18109 37852F3900
645Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18125 3785AA7A00
646Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18128 3785AE4400
647Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18138 3785A6B400
648Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18148 3785AA3B00
649Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18169 3785212D00
650Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18173 37852F5800
651Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18178 37852E8A00
652Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18184 37852E4800
653Kogut- Ciesielski PL 0499 22 18217 37851A5000
654Kogut- Cisielski PL 0499 22 18186 378513ED00
655Kogut- Cisielski PL 0499 22 18192 3785A64D00
656Kondracki Krzysztof PL 0369 22 5311 A4534A0100
657Kondracki Krzysztof PL 0369 22 5318 A453AC7700
658Kondracki Krzysztof PL 0369 22 5335 B222E48100
659Kondracki Krzysztof PL 0369 22 5365 B222C86F00
660Kondracki Krzysztof PL 0369 22 5483 37851CEF00
661Kondracki Krzysztof PL 0369 22 5487 3785160A00
662Konieczna Ewelina PL 0313 22 3509 37859FDD00
663Konieczna Ewelina PL 0313 22 3521 37851C1400
664Konieczna Ewelina PL 0313 22 3535 37851C2200
665Konieczna Ewelina PL 0313 22 3546 37851C6E00
666Konieczna Ewelina PL 0313 22 3551 37859F5000
667Konieczna Ewelina PL 0313 22 3567 37851C1600
668Konieczny Leszek PL 0313 22 3503 37851C2500
669Konieczny Leszek PL 0313 22 3526 37859F9700
670Konieczny Leszek PL 0313 22 3547 37851C4400
671Konieczny Leszek PL 0313 22 3554 37851C8200
672Konieczny Leszek PL 0313 22 3565 378514FC00
673Konieczny Leszek PL 0313 22 3599 378514F600
674Kopaczyński Edward PL 0362 22 12140 37852EB600
675Kopaczyński Edward PL 0362 22 12145 37852F9F00
676Koper Tomasz PL 021 22 6015 37851FB100
677Koper Tomasz PL 021 22 6016 378590C500
678Koreman Hans i PiotrNL 22 8529439 37852EFD00
679Koreman Hans i PiotrNL 22 8529440 A453E2EA00
680Kosiorowski Adam PL 0499 22 16715 3785C8C800
681Kosiorowski Adam PL 0499 22 16719 3785268400
682Kosiorowski Adam PL 0499 22 16733 3785265700
683Kosiorowski Adam PL 0499 22 16741 37852F9B00
684Kosiorowski Adam PL 0499 22 16770 37852FD000
685Kosiorowski Adam PL 0499 22 16786 3785266F00
686Kosiorowski Adam PL 0499 22 16791 3785C8EB00
687Kosiorowski Adam PL 0499 22 16804 A424DF0300
688Kosiorowski Adam PL 0499 22 16811 3785269C00
689Kosiorowski Adam PL 0499 22 16822 3785A6C400
690Kosiorowski Adam PL 0499 22 16853 3785A63900
691Kosiorowski Adam PL 0499 22 16856 3770149B00
692Kosińscy Bracia PL 0370 22 8602 3785AA5B00
693Kosińscy Bracia PL 0370 22 8604 3785A6B600
694Kosińscy Bracia PL 0370 22 8616 3785C8D800
695Kosińscy Bracia PL 0370 22 8620 37852EA800
696Kosińscy Bracia PL 0370 22 8628 3785C8BD00
697Kosińscy Bracia PL 0370 22 8637 3785A6B700
698Kosrzawa Roman PL 0369 22 8454 A453723600
699Kosrzawa Roman PL 0369 22 8456 378521C600
700Kostrzewa Anna Team PL 0352 22 22 3,79E+06
701Kostrzewa Anna Team PL 0352 22 24 37851A1800
702Kostrzewa Anna Team PL 0352 22 28 3785168100
703Kostrzewa Anna Team PL 0352 22 38 37851A3400
704Kostrzewa Anna Team PL 0352 22 303 37851A3100
705Kostrzewa Anna Team PL 0352 22 311 37851AB600
706Kostrzewa Roman PL 0369 22 8460 37851C8D00
707Kowalczyk Zbigniew PL 0356 22 3212 378514F500
708Kowalczyk Zbigniew PL 0356 22 3216 37851CCE00
709Kowalczyk Zbigniew PL 0356 22 3219 37851C8A00
710Kowalczyk Zbigniew PL 0356 22 3230 37851C9D00
711Kowalczyk Zbigniew PL 0356 22 3238 37851C8400
712Kowalczyk Zbigniew PL 0356 22 3245 37851C9800
713Koziołek Bernard PL 0365 22 2469 A424CB8F00
714Koziołek Bernard PL 0365 22 2588 3785210C00
715Koziołek Bernard PL 0365 22 2591 A424A53A00
716Koziołek Bernard PL 0365 22 2593 A453B16300
717Koziołek Bernard PL 0365 22 2594 A4533E1C00
718Koziołek Bernard PL 0365 22 2598 B22200D000
719Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11202 378526AB00
720Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11204 378547D800
721Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11205 A424BE4000
722Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11206 A453D02800
723Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11207 A453214500
724Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11208 3731E9A900
725Kozłowski Andrzej PL 0492 22 11209 B222DED200
726Koła Eugeniusz PL 0367 22 11892 378512B300
727Koła Eugeniusz PL 0367 22 11895 3785123D00
728Koła Eugeniusz PL 0367 22 11897 37851AC100
729Koła Eugeniusz PL 0367 22 11898 37851A0A00
730Koła Eugeniusz PL 0367 22 11901 3785121C00
731Koła Eugeniusz PL 0367 22 11906 37851A0600
732Kołodziejczak SławomPL 0502 22 3 3,79E+06
733Kołodziejczak SławomPL 0502 22 17 3785267500
734Kołodziejczak SławomPL 0502 22 18 3785A65000
735Kołodziejczak SławomPL 0502 22 30 37852EC200
736Kołodziejczak SławomPL 0502 22 37 3785471100
737Kołodziejczak SławomPL 0502 22 38 37852E4000
738Kołodziejczak SławomPL 0502 22 330 37852EC700
739Kołodziejczak SławomPL 0502 22 331 3785AE8E00
740Kołodziejczak SławomPL 0502 22 333 3785AAB500
741Kołodziejczak SławomPL 0502 22 335 37852E2E00
742Kołodziejczak SławomPL 0502 22 337 3785267700
743Kołodziejczak SławomPL 0502 22 339 3785AA7300
744Koźlik Jerzy PL 0262 22 1007 37859F3E00
745Koźlik Jerzy PL 0262 22 1039 3785131900
746Koźlik Jerzy PL 0262 22 1041 3785139900
747Koźlik Jerzy PL 0262 22 1043 37859F3500
748Koźlik Jerzy PL 0262 22 1049 378513D000
749Koźlik Jerzy PL 0262 22 1056 378513D100
750Krzaflewski Daniel PL 0368 22 3323 3785AA7B00
751Krzaflewski Daniel PL 0368 22 3325 37852F7A00
752Kuchmistrz - Janiec PL 087 22 6030 37852E7C00
753Kuchmistrz - Janiec PL 087 22 6042 B222F7CA00
754Kuchmistrz - Janiec PL 087 22 6043 3785A67E00
755Kuchmistrz - Janiec PL 087 22 6044 3785A61C00
756Kuchmistrz Janiec PL 087 22 6050 378521CE00
757Kuchmistrz Janiec PL 087 22 6060 3,79E+105
758Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2007 3785214A00
759Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2012 37851F5100
760Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2013 37851FBC00
761Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2028 37859FFE00
762Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2746 37859FB600
763Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2749 37859F9D00
764Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2750 37859F5600
765Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2751 37859FB400
766Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2753 378513D200
767Kuciejczyk- Poznar PL 094 22 2760 37851AD800
768Kuciejczyk-Poznar PL 094 22 2021 37852E5500
769Kuciejczyk-Poznar PL 094 22 2022 37852E3D00
770Kurzawa Monika PL 0368 22 807 A453A37000
771Kurzawa Monika PL 0368 22 810 37852E0C00
772Kurzawa Monika PL 0368 22 815 37852AF700
773Kurzawa Monika PL 0368 22 871 3785A63200
774Kwiatkowski H.M. PL 0362 22 4870 37851C5700
775Kwiatkowski H.M. PL 0362 22 4871 37851CE000
776Kwiatkowski H.M. PL 0362 22 4891 37851C0500
777LEONI 666 BE 22 6013503 B222DCF200
778LEONI 666 BE 22 6013504 A453AE3900
779LEONI 666 BE 22 6013505 B2222D4C00
780LEONI 666 PL 0285 22 12091 37852FB500
781LEONI 666 PL 0285 22 12097 378526A300
782LEONI 666 PL 0285 22 12099 37852EB500
783Lademann Zdzisław PL 072 22 183 37851F5700
784Lademann Zdzisław PL 072 22 191 37851F5000
785Lademann Zdzisław PL 072 22 195 37851FF700
786Lademann Zdzisław PL 072 22 197 37851FF400
787Lademann Zdzisław PL 072 22 199 37851FD600
788Lademann Zdzisław PL 072 22 211 37851F9700
789Lademann Zdzisław PL 072 22 213 37851A1400
790Lademann Zdzisław PL 072 22 215 37851A3300
791Leon PL 0287 22 10785 37851A9D00
792Leon PL 0287 22 10786 37851A6D00
793Leon PL 0287 22 10787 37851A5600
794Leon PL 0287 22 10790 37851A5A00
795Leon PL 0287 22 10793 37851AEF00
796Leon PL 0287 22 10799 3785168600
797Leszczyńscy I. R. PL 0365 22 306 A4531A7900
798Leszczyńscy I. R. PL 0365 22 307 A424BFE500
799Leszczyńscy I. R. PL 0365 22 326 A4535A4D00
800Lipian Łukasz i MoniPL 0430 22 2208 378547F400
801Lipian Łukasz i MoniPL 0430 22 2215 B222CD1F00
802Lipian Łukasz i MoniPL 0430 22 2218 37852EC100
803Lipian Łukasz i MoniPL 0430 22 2235 B2220E0F00
804Lipian Łukasz i MoniPL 0430 22 2312 3785A00300
805Lipian Łukasz i MoniPL 0430 22 2320 37852E2200
806M M Kapinos PL 0442 22 1015 37852ED000
807M M Kapinos PL 0442 22 1019 3785210800
808M M Kapinos PL 0442 22 1020 378521C700
809M M Kapinos PL 0442 22 1034 378521CC00
810M M Kapinos PL 0442 22 1044 3785212100
811M M Kapinos PL 0442 22 1113 3785214000
812M M Kapinos PL 0442 22 1130 37852EFB00
813M M Kapinos PL 0442 22 1140 37852F3800
814M M Kapinos PL 0442 22 1169 37852ED900
815M M Kapinos PL 0442 22 1171 37852EF400
816M M Kapinos PL 0442 22 1178 37852E9700
817MAJA TEAM PL 0352 22 302 37852E6700
818MAJA TEAM PL 0352 22 304 3785266D00
819MAJA TEAM PL 0352 22 310 3785AA5800
820MAJA TEAM PL 0352 22 316 3785268300
821MAJA TEAM PL 0352 22 318 37852E5100
822MAJA TEAM PL 0352 22 320 A453CBDB00
823MALINIAKI PL 0406 22 4805 37851FFB00
824MALINIAKI PL 0406 22 4807 3,79E+06
825MALINIAKI PL 0406 22 4809 37851F3000
826MALINIAKI PL 0406 22 4811 37851F3400
827MALINIAKI PL 0406 22 4812 37851FB300
828MALINIAKI PL 0406 22 4814 37851F5F00
829MALINIAKI PL 0406 22 4815 37851FD800
830MALINIAKI PL 0406 22 4818 37851FB400
831MALINIAKI PL 0406 22 4819 37851A3000
832MALINIAKI PL 0406 22 4882 378590CE00
833MALINIAKI PL 0406 22 4888 37851F7200
834MALINIAKI PL 0406 22 4900 37851FB600
835MDŁ Team PL 0316 22 8003 3785904300
836MDŁ Team PL 0316 22 8112 3785902B00
837MDŁ Team PL 0316 22 8177 37851FB500
838MDŁ Team PL 0419 22 1562 378590C900
839MDŁ Team PL 0419 22 1563 378590A400
840MDŁ Team PL 0419 22 1584 3785904C00
841MK-JK Team PL 0442 22 643 37859F7500
842MK-JK Team PL 0442 22 651 37851C6200
843MK-JK Team PL 0442 22 655 37851CA100
844MK-JK Team PL 0442 22 1052 37851CEE00
845MK-JK Team PL 0442 22 1053 3785147D00
846MK-JK Team PL 0442 22 1068 37851C5A00
847MK-JK Team PL 0442 22 1075 37859F9F00
848MK-JK Team PL 0442 22 1080 378514FA00
849MK-JK Team PL 0442 22 1082 37851C1E00
850MK-JK Team PL 0442 22 1085 37851C9300
851MK-JK Team PL 0442 22 1086 37851C6900
852MK-JK Team PL 0442 22 1099 37851C8700
853MLeczkowski Roman PL 0362 22 2504 3785AABE00
854MLeczkowski Roman PL 0362 22 2517 378526D300
855MLeczkowski Roman PL 0362 22 2524 3785268600
856MLeczkowski Roman PL 0362 22 2536 37852F9800
857MLeczkowski Roman PL 0362 22 2565 3785A6DA00
858MORIS PL 0365 22 1143 3,79E+06
859MORIS PL 0365 22 1145 3785218D00
860MORIS PL 0365 22 1151 3785A6BB00
861MORIS PL 0365 22 1152 3785AA5500
862MORIS PL 0365 22 1155 37852E5300
863Macała Robert DV 0352 22 3902 37851C2300
864Macała Robert DV 0352 22 3907 37851C1F00
865Macała Robert DV 0352 22 3911 37851C4100
866Macała Robert DV 0352 22 3920 37851CCB00
867Macała Robert DV 0352 22 3927 37859F7000
868Macała Robert DV 0352 22 3935 37851CC900
869Mach Bdrich S 88 22 002 37851A9200
870Mach Bdrich S 88 22 003 37851AF800
871Mach Bdrich S 88 22 004 37851A9800
872Mach Bdrich S 88 22 029 37851A3B00
873Mach Bdrich S 88 22 030 37851FBB00
874Mach Bdrich S 88 22 043 37851A6700
875Maciejewski GrzegorzPL 0186 22 3801 37859F3100
876Maciejewski GrzegorzPL 0186 22 3802 37859FFA00
877Maciejewski GrzegorzPL 0186 22 3806 37851C4C00
878Maciejewski GrzegorzPL 0186 22 3813 378514F100
879Maciejewski GrzegorzPL 0186 22 3817 378514FE00
880Maciejewski GrzegorzPL 0186 22 3824 37851C6600
881Maciejewski Jakub PL 0413 22 32 37851CCC00
882Maciejewski Jakub PL 0413 22 352 3,79E+06
883Maciejewski Jakub PL 0413 22 354 37852E3200
884Maciejewski Jakub PL 0413 22 358 3785479300
885Maciejewski Jakub PL 0413 22 360 3785218500
886Maciejewski Jakub PL 0413 22 380 378521CA00
887Magdalena K LelechówPL 0369 22 6103 B222252600
888Magdalena K LelechówPL 0369 22 6105 3785265100
889Magdalena K LelechówPL 0369 22 6112 A424C27900
890Magdalena K LelechówPL 0369 22 6146 B2220CA700
891Magulski Rajmund PL 060 22 4772 3785266000
892Magulski Rajmund PL 063 22 9602 3785AA3E00
893Magulski Rajmund PL 063 22 9612 37852ECE00
894Magulski Rajmund PL 063 22 9614 37852E0E00
895Magulski Rajmund PL 078 22 3780 37851A5D00
896Magulski Rajmund PL 078 22 3790 37851A1500
897Malinowski Alfred PL 0365 22 6801 3785C86C00
898Malinowski Alfred PL 0365 22 6803 37852EB000
899Malinowski Alfred PL 0365 22 6804 A453804700
900Malinowski Alfred PL 0365 22 6808 B222F3EC00
901Malinowski Alfred PL 0365 22 6813 3785210400
902Malinowski Alfred PL 0365 22 6814 3785214D00
903Mamiński Mariusz PL 044 22 995 37852E5C00
904Mamiński Mariusz PL 044 22 1008 3785212C00
905Mamiński Mariusz PL 044 22 1014 37852E7B00
906Mamiński Mariusz PL 044 22 1017 37852E3E00
907Mamiński Mariusz PL 044 22 1029 37852E3F00
908Mamiński Mariusz PL 044 22 1047 378526CA00
909Maruszewski R PL 082 22 12012 3785133A00
910Maruszewski R PL 082 22 12021 378513BA00
911Maruszewski R PL 082 22 12026 3785139100
912Maruszewski R PL 082 22 12040 378513D400
913Maruszewski R PL 082 22 12046 3785135D00
914Maruszewski R PL 082 22 12701 3785137400
915Marysia&Marysia BE 22 2029985 37852E7100
916Marysia&Marysia BE 22 2029987 378521C300
917Marysia&Marysia BE 22 2029988 37852E3600
918Marysia&Marysia BE 22 2087845 3785263500
919Marysia&Marysia BE 22 2087848 3785266B00
920Marysia&Marysia BE 22 2087849 37852EDB00
921Marysia&Marysia BE 22 2087853 3785AADD00
922Master Team PL 0442 22 1012 A424B06C00
923Master Team PL 0442 22 1018 B222255300
924Master Team PL 0442 22 1120 37852E6800
925Master Team PL 0442 22 1129 37852E2800
926Master Team PL 0442 22 1149 A453326300
927Master Team PL 0442 22 1156 A453F44200
928Master Team PL 0442 22 1157 A453377D00
929Master Team PL 0442 22 1164 3785AE8300
930Master Team PL 0442 22 1172 A453EFA100
931Master Team PL 0442 22 1173 B22227AC00
932Master Team PL 0442 22 1184 B222D54400
933Master Team PL 0442 22 1194 A4554EB100
934Master Team PL 442 22 1132 A45508C600
935MasterTeam PL 0442 22 1197 A453B59C00
936Matusiak Team PL 084 22 6134 378512ED00
937Matusiak Team PL 084 22 6137 37851FBD00
938Matusiak Team PL 084 22 6156 378512D700
939Matysiak-Konieczny PL 0217 22 8843 378513B400
940Matysiak-Konieczny PL 0217 22 8851 378513EF00
941Matysiak-Konieczny PL 0217 22 9043 378513E400
942Matysiak-Konieczny PL 0217 22 9046 3785131200
943Matysiak-Konieczny PL 0217 22 9073 378513EB00
944Matysiak-Konieczny PL 0217 22 9078 37851B4C00
945Maćkowiak Marek PL 0364 22 2974 3785AE0000
946Maćkowiak Marek PL 0364 22 2977 37852FA700
947Maćkowiak Marek PL 0364 22 2982 3785A65A00
948Maćkowiak Marek PL 0364 22 2992 3785A6FD00
949Maćkowiak Marek PL 0364 22 2994 3785AE8800
950Maćkowiak Marek PL 0364 22 3000 A4261B6000
951Maślanka R PL 0270 22 7388 37859FF000
952Maślanka R PL 0270 22 7399 37859F3800
953Maślanka R PL 0270 22 7407 37859F7300
954Maślanka R PL 0270 22 7412 378513DC00
955Maślanka R PL 7388 22 7400 37859F5C00
956Maślanka R PL 7388 22 7403 37859F3D00
957Mendel- Machnicki TePL 0207 22 8616 3785147100
958Mendel- Machnicki TePL 0207 22 8636 37851C9900
959Mitera Marian PL 087 22 204 3785A6C100
960Mitera Marian PL 087 22 219 378526C200
961Mitera Marian PL 087 22 222 37852E4E00
962Mitera Marian PL 087 22 234 B222E3CE00
963Mitera Marian PL 087 22 240 B222F2FC00
964Mitera Marian PL 087 22 246 A424B37800
965Mitera Zbigniew PL 087 22 280 3785904700
966Mitera Zbigniew PL 087 22 364 37851F5D00
967Mitera Zbigniew PL 087 22 371 3785904500
968Mitera Zbigniew PL 087 22 386 3785902100
969Mitera Zbigniew PL 087 22 400 37851F7E00
970Mitera Zbigniew PL 087 22 816 378590CD00
971Moortgat Willy BE 22 2125699 37851B8C00
972Moortgat Willy BE 22 2125700 3785135B00
973Morawski Krzysztof PL 0393 22 7604 378514F400
974Morawski Krzysztof PL 0393 22 7611 37851CC800
975Morawski Krzysztof PL 0393 22 7633 3785135A00
976Morawski Krzysztof PL 0393 22 7634 37851C2F00
977Moskalik Zbigniew PL 0368 22 6501 37852FFD00
978Moskalik Zbigniew PL 0368 22 6521 A453412800
979Moskalik Zbigniew PL 0368 22 6526 378526A900
980Moskalik Zbigniew PL 0368 22 6528 B222D8AB00
981Moskalik Zbigniew PL 0368 22 6543 37852E8800
982Moskalik Zbigniew PL 0368 22 6562 3785A66100
983Moś Daniel PL 0387 22 2015 37851C6B00
984Moś Daniel PL 0387 22 2019 378514FD00
985Moś Daniel PL 0387 22 2048 37851C0800
986Moś Daniel PL 0387 22 2051 37851C9B00
987Moś Daniel PL 0413 22 320 37851C6C00
988Moś Daniel PL 0413 22 331 37851CCF00
989Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 114 37851A7A00
990Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 115 37851AD000
991Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 116 37851A6F00
992Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 117 37851AB400
993Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 118 37851A5B00
994Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 120 3785160100
995Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 121 37851ABB00
996Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 122 37851A1200
997Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 123 37851A7900
998Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 124 37851AE100
999Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 130 37851A1D00
1000Muhl Reinhard&Ina DV 09715 22 146 37851AB800
1001Musiał Krzysztof PL 075 22 6011 3785264000
1002Musiał Krzysztof PL 075 22 6014 B222DEE100
1003Musiał Krzysztof PL 075 22 6016 37852E3400
1004Musiał Krzysztof PL 075 22 6020 3785C85F00
1005Musiał Krzysztof PL 075 22 6058 37852E6900
1006Musiał Krzysztof PL 075 22 6150 3785AE8600
1007Musiał Tobiasz PL 0364 22 3318 3785212300
1008Musiał Tobiasz PL 0364 22 3326 37852E9900
1009Musiał Tobiasz PL 0364 22 3329 37852E9B00
1010Musiał Tobiasz PL 0364 22 3330 37852ED200
1011Musiał Tobiasz PL 0364 22 3331 37852E5000
1012Musiał Tobiasz PL 0364 22 3333 3785218C00
1013Musiał Tobiasz PL 0364 22 3335 37852EF200
1014Musiał Tobiasz PL 0364 22 3336 3785210D00
1015Musiał Tobiasz PL 0364 22 3337 37852EDA00
1016Musiał Tobiasz PL 0364 22 3338 378521C400
1017Musiał Tobiasz PL 0364 22 3339 37852EDF00
1018Musiał Tobiasz PL 0364 22 3350 3785214400
1019NACULAK PL 0413 22 1379 37852E1200
1020NACULAK PL 0413 22 13754 37852E2500
1021NACULAK PL 0413 22 13760 B222F9C800
1022NACULAK PL 0413 22 13784 3785AE0200
1023NACULAK PL 0413 22 13785 378526F200
1024NACULAK PL 0413 22 13825 3785261100
1025NACULAK PL 0413 22 13834 37852E1B00
1026NACULAK PL 0413 22 13845 3785A6D200
1027NIKOL PL 0190 22 2288 B22226BC00
1028NIKOL PL 0190 22 18901 37852F6200
1029NIKOL PL 0190 22 18902 37852EAB00
1030NIKOL PL 0190 22 18903 3785266200
1031NIKOL PL 0190 22 18904 37852EE100
1032NIKOL PL 0190 22 18905 3785AE4C00
1033NIKOL PL 0190 22 18906 378526EF00
1034NIKOL PL 0190 22 18907 B222093100
1035NIKOL PL 0190 22 18909 B222FCF200
1036NIKOL PL 0190 22 18910 3785260D00
1037NIKOL PL 0190 22 20027 37852ECA00
1038NIKOL PL 0190 22 20037 3785A62900
1039NIKOL PL 0190 22 20405 A424F68400
1040Naculak PL 0413 22 13766 37851C0F00
1041Naculak PL 0413 22 13781 37851C8F00
1042Naculak PL 0413 22 13801 37851CCA00
1043Neimiro Ryszard PL 0368 22 5110 3785C88900
1044Neimiro Ryszard PL 0368 22 5115 37851AFD00
1045Neimiro Ryszard PL 0368 22 5116 3785164900
1046Nickel WojciechowskaDV 04184 22 1052 3785908300
1047Nickel WojciechowskaDV 04184 22 1055 37851A2E00
1048Nickel WojciechowskaDV 04184 22 1056 37851ACD00
1049Nickel WojciechowskaDV 04184 22 1061 378512F200
1050Nickel WojciechowskaDV 04184 22 1065 37851AAA00
1051Nickel WojciechowskaDV 04184 22 1066 378512BB00
1052Niemiro Ryszard PL 0368 22 5101 B222E7BB00
1053Niemiro Ryszard PL 0368 22 5102 3785C8DB00
1054Niemiro Ryszard PL 0368 22 5103 A424DE1300
1055Niemiro Ryszard PL 0368 22 5104 3785263100
1056Niemiro Ryszard PL 0368 22 5105 37852FDA00
1057Niemiro Ryszard PL 0368 22 5107 3785262000
1058Niemiro Ryszard PL 0368 22 5109 3785263200
1059Niemiro Ryszard PL 0368 22 5111 B222D86F00
1060Niemiro Ryszard PL 0368 22 5113 3785A69100
1061Nikel Team PL 063 22 9709 3785A6E600
1062Nikel Team PL 063 22 9717 37852E4A00
1063Nikel Team PL 063 22 9718 37852F9A00
1064Nikel Team PL 063 22 9726 3785A66500
1065Nikel Team PL 063 22 9731 37852E6600
1066Nikel Team PL 063 22 9737 3785260200
1067Nowak Joachim PL 0262 22 11017 378590AE00
1068Nowak Joachim PL 0262 22 11029 3785900900
1069Nowak Joachim PL 0262 22 11030 37851FF000
1070Nowak Joachim PL 0262 22 11033 37851FDD00
1071Nowak Joachim PL 0262 22 11040 37851F9800
1072Nowak Joachim PL 0262 22 11042 37851FD000
1073Nowak Tadeusz PL 0285 22 10019 37851A3E00
1074Nowak Tadeusz PL 0285 22 18002 37851A3D00
1075Nowak Tadeusz PL 0285 22 18005 37851A1000
1076Nowak Tadeusz PL 0285 22 18030 37851AF200
1077Nowak Tadeusz PL 0310 22 1907 37851A5100
1078Nowak Tadeusz PL 0310 22 1916 3785160F00
1079Nowakowski Grzegorz PL 094 22 7423 37852FBA00
1080Nowakowski Grzegorz PL 094 22 7428 378521A800
1081Nowakowski Grzegorz PL 094 22 7430 378526BD00
1082Ojciec i Syn PL 0445 22 10601 3785AABD00
1083Ojciec i Syn PL 0445 22 10602 3785471700
1084Ojciec i Syn PL 0445 22 10603 B222F37300
1085Ojciec i Syn PL 0445 22 10635 3785261D00
1086Ojciec i Syn PL 0445 22 10645 37852E1800
1087Ojciec i Syn PL 0445 22 10646 37852AFD00
1088Olechnowicz StanisłaPL 0365 22 1028 3785AE8400
1089Olechnowicz StanisłaPL 0365 22 1038 3785A67200
1090Olechnowicz StanisłaPL 0365 22 1107 3785AA3200
1091Olechnowicz StanisłaPL 0365 22 6105 3785266400
1092Olechnowicz StanisłaPL 0365 22 6108 3785C80D00
1093Olechnowicz StanisłaPL 0365 22 6139 3785C8D000
1094Oleksy M B PL 0362 22 3023 37854F4000
1095Oleksy M B PL 0362 22 3026 37852FFE00
1096Oleksy M B PL 0362 22 3061 3785262400
1097Oleksy M B PL 0362 22 3071 37852E6E00
1098Ośko Hubert BE 22 1140913 37A48A1400
1099Ośko Hubert PL 0452 22 4905 3,79E+205
1100Ośko Hubert PL 0473 22 23 3785266500
1101Ośko Hubert PL 0473 22 24 37852F5500
1102Ośko Hubert PL 0473 22 27 3785267900
1103Ośko Hubert PL 0473 22 35 3785218300
1104Ośko Hubert PL 0473 22 36 37852E0F00
1105Ośko Hubert PL 0473 22 47 378526DC00
1106Ośko Hubert PL 0473 22 58 3785A60F00
1107Ośko Hubert PL 0473 22 83 3785A62100
1108Ośko Hubert PL 0473 22 84 3785A61200
1109Ośko Hubert PL 0473 22 87 3785AA5900
1110Ośko Hubert PL 0473 22 89 37852E4F00
1111PALM J.P. & Y. BE 22 1058541 B222E25600
1112PALM J.P. & Y. BE 22 1058544 3785263D00
1113PALM J.P. & Y. BE 22 1058545 3785C88800
1114PALM J.P. & Y. BE 22 1058546 B222DB3F00
1115PALM J.P. & Y. BE 22 1058548 B222040900
1116PALM J.P. & Y. BE 22 1058549 A424DBE900
1117PALM J.P. & Y. BE 22 1058550 37852F6700
1118PALM J.P. & Y. BE 22 1058554 B222F13900
1119PALM J.P. & Y. BE 22 1058556 378547E900
1120PALM J.P. & Y. BE 22 1058557 3785A6BA00
1121PARUCH RAM PL 0330 22 5619 A424B45900
1122PARUCH RAM PL 0330 22 5623 A453DC5900
1123PARUCH RAM PL 0330 22 5634 37852EDD00
1124PARUCH RAM PL 0330 22 5646 A453941500
1125PARUCH RAM PL 0330 22 5721 A453F0A000
1126PARUCH RAM PL 0330 22 5735 B2220BD500
1127PEREŁKI PL 0413 22 7032 37852FFF00
1128PEREŁKI PL 0413 22 7033 3785262B00
1129PEREŁKI PL 0413 22 7039 37852F7500
1130PEREŁKI PL 0413 22 7040 A424C62A00
1131PEREŁKI PL 0413 22 7056 3785A6C200
1132PEREŁKI PL 0413 22 7061 3785A00B00
1133Pawłowski Adam Ewa PL 0364 22 3201 37852ED600
1134Pawłowski Adam Ewa PL 0364 22 3251 37852F3700
1135Pawłowski Adam Ewa PL 0364 22 3254 37852EF600
1136Pawłowski Adam Ewa PL 0364 22 3255 37852EF100
1137Pawłowski Adam Ewa PL 0364 22 3257 37852E7900
1138Pawłowski Adam Ewa PL 0364 22 3259 3785212500
1139Pawłowski K&K.P PL 0189 22 6050 37859FB900
1140Pawłowski K&K.P PL 0189 22 6053 37851C0A00
1141Pawłowski K&K.P PL 0189 22 6055 37851C1100
1142Pawłowski K&K.P PL 0189 22 6058 37851B4800
1143Pawłowski K&K.P PL 0189 22 6060 37859FF200
1144Pawłowski K&K.P PL 0189 22 6217 3785133900
1145Pawłowski R. M. PL 0329 22 6012 37852E2D00
1146Pawłowski R. M. PL 0329 22 6013 378526C600
1147Pawłowski R. M. PL 0329 22 6014 37852E8600
1148Pawłowski R. M. PL 0329 22 6032 B222117500
1149Pawłowski R. M. PL 0329 22 6053 378521A400
1150Pawłowski R. M. PL 0329 22 6054 37852EB400
1151Pawłowski R. M. PL 0329 22 6064 3785A62E00
1152Pawłowski R. M. PL 0329 22 6065 37852F1C00
1153Pawłowski R. M. PL 0329 22 6146 37851B8B00
1154Pawłowski R. M. PL 0329 22 6155 3785139000
1155Pawłowski R. M. PL 0329 22 6167 378513FF00
1156Pawłowski R. M. PL 0329 22 6181 37851BCA00
1157Paśko Lech DV 03473 22 3543 378514F000
1158Paśko Lech DV 03473 22 3544 37851C8500
1159Paśko Robert PL 094 22 8450 3785A68300
1160Paśko Robert PL 094 22 8458 3785260C00
1161Paśko Robert PL 094 22 8478 3785C84200
1162Paśko Robert PL 094 22 8479 3785AE8A00
1163Peixoto&Pimenta CH 22 101 3785A69F00
1164Peixoto&Pimenta CH 22 132 3785C0FE00
1165Peixoto&Pimenta CH 22 134 3785A6E700
1166Peixoto&Pimenta CH 22 139 3785A65B00
1167Peixoto&Pimenta CH 22 141 A424AED700
1168Peixoto&Pimenta CH 22 144 3785214600
1169Peixoto&Pimenta CH 22 148 A453786D00
1170Peixoto&Pimenta CH 22 149 B222F2DE00
1171Peixoto&Pimenta CH 22 152 37852E5400
1172Peixoto&Pimenta CH 22 153 378526ED00
1173Peixoto&Pimenta CH 22 161 3785A66F00
1174Peixoto&Pimenta CH 22 163 3785A63A00
1175Pertek Lena PL 0425 22 15566 378513DA00
1176Pertek Lena PL 0425 22 15569 3,79E+305
1177Pertek Lena PL 0425 22 15570 3785131500
1178Pertek Lena PL 0425 22 15589 378513E900
1179Pertek Lena PL 0425 22 15595 3785131B00
1180Pertek Lena PL 0425 22 15596 378513E700
1181Piejko Tomasz PL 0476 22 207 3785137C00
1182Piejko Tomasz PL 0476 22 208 3785139C00
1183Piejko Tomasz PL 0476 22 211 3,79E+06
1184Piejko Tomasz PL 0476 22 286 37851BC600
1185Piejko Tomasz PL 0476 22 288 37851B0000
1186Piejko Tomasz PL 0476 22 290 3785135400
1187Piejko Tomasz PL 0476 22 298 37851B4A00
1188Pielesiak A PL 0266 22 3017 A453F98900
1189Pielesiak A PL 0266 22 3032 3785A63500
1190Pielesiak A PL 0266 22 3045 37852EC600
1191Pielesiak A PL 0266 22 3049 3785C8D600
1192Pielesiak A PL 0266 22 3060 378526E800
1193Pielesiak A PL 0266 22 3066 3785AA5200
1194Pielesiak Leszek PL 0266 22 3246 378590A000
1195Pielesiak Leszek PL 0266 22 3248 378590C800
1196Pielesiak Leszek PL 0266 22 3264 3785902800
1197Pielesiak Leszek PL 0266 22 3268 378590A800
1198Pielesiak Leszek PL 0266 22 3272 378590A600
1199Pielesiak Leszek PL 0266 22 3278 3785904900
1200Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9263 37851C2100
1201Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9264 3785147300
1202Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9279 37851C4600
1203Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9280 3785147B00
1204Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9283 37859F3900
1205Pietkiewicz Mariusz PL 0367 22 9284 37851C8E00
1206Pitaś M- M Team PL 0315 22 1509 3785A08000
1207Pitaś M- M Team PL 0315 22 1527 37852E0500
1208Pitaś M- M Team PL 0315 22 1530 3785C84300
1209Pitaś M- M Team PL 0315 22 1532 37852FB400
1210Pitaś M- M Team PL 0315 22 1536 378526CF00
1211Pitaś M- M Team PL 0315 22 1538 3785C01100
1212Prześlański Maciej PL 0425 22 15905 37851F5300
1213Prześlański Maciej PL 0425 22 15906 3785904000
1214Prześlański Maciej PL 0425 22 15910 37851FF800
1215Prześlański Maciej PL 0425 22 15912 3785902200
1216Prześlański Maciej PL 0425 22 15918 3785904200
1217Prześlański Maciej PL 0425 22 15926 37851F7900
1218Przybylo Leszek PL 0438 22 4983 37851C4000
1219Przybylo Leszek PL 0438 22 4988 37851C4900
1220Przybylo Leszek PL 0438 22 4994 37851CA600
1221R-Z-W Team PL 0270 22 717 3785139F00
1222R-Z-W Team PL 0270 22 721 3785139B00
1223R-Z-W Team PL 0270 22 769 3785139700
1224R-Z-W Team PL 0270 22 777 37851B8300
1225R-Z-W Team PL 0270 22 800 378513E600
1226R-Z-W Team PL 0270 22 817 37851B8800
1227RAR PL 0190 22 17701 3785260700
1228RAR PL 0190 22 17702 3785A66400
1229RAR PL 0190 22 17703 37852E3000
1230RAR PL 0190 22 17705 3785A67F00
1231RAR PL 0190 22 17707 37852E8300
1232RAR PL 0190 22 17711 3785475100
1233ROXI TEAM PL 0206 22 7008 B222207600
1234ROXI TEAM PL 0206 22 7014 3785C82E00
1235ROXI TEAM PL 0206 22 7016 3785269D00
1236ROXI TEAM PL 0206 22 7017 3785A60200
1237Reschke&Morel Team PL 0493 22 13302 378513D900
1238Reschke&Morel Team PL 0493 22 13338 37851B0A00
1239Reschke&Morel Team PL 0493 22 13340 3785133700
1240Reschke&Morel Team PL 0493 22 13346 3785135100
1241Reschke&Morel Team PL 0493 22 13363 37851B0300
1242Reschke&Morel Team PL 0493 22 13380 37851BCC00
1243Reschke&Morel Team PL 0493 22 13406 37851B0D00
1244Reschke&Morel Team PL 0493 22 13407 3,79E+06
1245Reschke&Morel Team PL 0493 22 13448 3785135500
1246Reschke&Morel Team PL 0493 22 13455 37851B4D00
1247Romek 50 PL 0191 22 5002 378521C900
1248Romek 50 PL 0191 22 5016 3,79E+06
1249Romek 50 PL 0191 22 5036 3785210200
1250Romek 50 PL 0191 22 5056 37852FD300
1251Romek 50 PL 0191 22 5068 3785218000
1252Romek 50 PL 0191 22 5069 3785218F00
1253Rospłoch J. M. NL 22 8562026 3785A6F500
1254Rospłoch J. M. NL 22 8562030 3785C07700
1255Rospłoch J. M. NL 22 8562035 3785A65D00
1256Rospłoch J. M. NL 22 8562037 3785214900
1257Rospłoch J. M. NL 22 8562039 378521C000
1258Rospłoch J. M. NL 22 8562043 3785A62700
1259Rospłoch J. M. NL 22 8562052 B222DE4B00
1260Rospłoch J. M. NL 22 8562057 37852FEB00
1261Rospłoch J. M. NL 22 8562060 378526D700
1262Rospłoch J. M. NL 22 8562067 3785AA5700
1263Rospłoch J. M. NL 22 8562076 3785A6A800
1264Rospłoch J. M. NL 22 8562354 3785A62800
1265Rozmiarek Marian i JPL 0368 22 4709 3785AA3A00
1266Rozmiarek Marian i JPL 0368 22 4715 3785A08900
1267Rozmiarek Marian i JPL 0368 22 4730 3785A6FF00
1268Rozmiarek Marian i JPL 0368 22 4738 3785A6D400
1269Rozmiarek Marian i JPL 0368 22 4739 A424B29700
1270Rozmiarek Marian i JPL 0368 22 4750 37851C9F00
1271Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1755 37852FE000
1272Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1756 37852FF400
1273Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1757 3785218800
1274Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1758 37852FB600
1275Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1759 37852E9100
1276Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1760 37854F8F00
1277Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1762 37852FBF00
1278Rudalski&Gabryś CZ 0235 22 1765 3785C03900
1279Rudalski&Gabryś PL 0229 22 805 378547FB00
1280Rudalski&Gabryś PL 0229 22 809 37852E9D00
1281Rudalski&Gabryś PL 0229 22 811 3785471900
1282Rudalski&Gabryś PL 0229 22 826 37852E0B00
1283Rudy S. PL 0350 22 9233 37851AD600
1284Rudy S. PL 0350 22 9260 37851FD300
1285Rudy S. PL 0350 22 9262 37851A5400
1286Rudy S. PL 0350 22 9282 37851A5500
1287Rybarczyk Grzegorz PL 0425 22 5711 37859F9900
1288Ryszard P. PL 0198 22 661 3785160500
1289Ryszard P. PL 0198 22 662 37851AEC00
1290Ryszard P. PL 0198 22 684 3785164000
1291Ryszard P. PL 0198 22 685 3785164B00
1292Ryszard P. PL 0198 22 686 37851AF300
1293SCHULZ TEAM PL 0217 22 6821 37851C5500
1294SCHULZ TEAM PL 0217 22 6903 37851C5300
1295SCHULZ TEAM PL 0217 22 6904 37851C1300
1296SGTrautmann-MichalikDV 00008 22 794 3785475A00
1297SGTrautmann-MichalikDV 00008 22 798 3785265800
1298SGTrautmann-MichalikDV 00008 22 827 3785AAFF00
1299SGTrautmann-MichalikDV 00008 22 843 3785A6E100
1300SGTrautmann-MichalikDV 00008 22 844 3,79E+104
1301SGTrautmann-MichalikDV 00008 22 854 3785A00200
1302Sabał Dariusz PL 0102 22 4212 3785C88700
1303Sabał Dariusz PL 0498 22 9880 3785214B00
1304Serczk Andrzej PL 0195 22 1023 37851F3500
1305Serczk Andrzej PL 0195 22 1028 37851F5C00
1306Serczk Andrzej PL 0195 22 1033 37851F3C00
1307Serczk Andrzej PL 0195 22 1038 37851AFE00
1308Serczk Andrzej PL 0195 22 1145 37851FB700
1309Serczk Andrzej PL 0195 22 1149 37851F7600
1310Sioch Mariusz PL 22 2033296 3785133200
1311Sioch Mariusz PL 0441 22 6722 37851B4400
1312Sioch Mariusz PL 0441 22 6743 37851B4300
1313Sioch Mariusz PL 0441 22 6796 3785137600
1314Sioch Mariusz PL 0441 22 6800 37859F7600
1315Skandynawia Team PL 0235 22 5012 3785168700
1316Skandynawia Team PL 0235 22 5015 37851A6900
1317Skandynawia Team PL 0235 22 5029 37851AE800
1318Skandynawia Team PL 0235 22 5033 3785160D00
1319Skandynawia Team PL 0235 22 5073 37851AF700
1320Skandynawia Team PL 0235 22 5086 37851A9E00
1321Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6029 37851CAA00
1322Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6030 37851CC000
1323Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6171 37851CAE00
1324Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6454 37859FD400
1325Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6485 37851C5100
1326Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6486 378514F200
1327Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6487 37851C2C00
1328Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6492 37851C9100
1329Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6512 37851C2000
1330Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6516 37859FB300
1331Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6520 37851CA800
1332Skawiński Dariusz A PL 0442 22 6525 37859FBE00
1333Sołtysiak A& M PL 0191 22 302 A453CBC300
1334Sołtysiak A& M PL 0191 22 308 A453F87B00
1335Sołtysiak A& M PL 0191 22 314 37852EF500
1336Sołtysiak A& M PL 0191 22 320 A453331700
1337Sołtysiak A& M PL 0191 22 345 A453F1AF00
1338Sołtysiak A& M PL 0191 22 364 A424E36900
1339Stachowski Jan PL 0368 22 4717 3785261C00
1340Stachowski Jan PL 0368 22 4718 3785AE0400
1341Stachowski-RutkowskiPL 0219 22 4615 3785214F00
1342Stachowski-RutkowskiPL 0219 22 4623 3785214C00
1343Stachowski-RutkowskiPL 0219 22 4627 37852E6000
1344Stachowski-RutkowskiPL 0356 22 2201 3785267000
1345Stachowski-RutkowskiPL 0356 22 2202 37852E7D00
1346Stachowski-RutkowskiPL 0356 22 2203 3785A67900
1347Stańczyk Adam PL 0370 22 8425 3785479500
1348Stańczyk Adam PL 0370 22 8426 3785A61A00
1349Stańczyk Adam PL 0370 22 8442 3785A00900
1350Stefanowicz Andrzej PL 0367 22 14360 A424BDE700
1351Stefanowicz Andrzej PL 0367 22 14377 378526E600
1352Stefanowicz Andrzej PL 0367 22 14389 37852FF800
1353Stefanowicz Andrzej PL 0367 22 14390 378526F500
1354Stefanowicz Andrzej PL 0367 22 14393 3785A60400
1355Stefanowicz Andrzej PL 0367 22143744 378526FC00
1356Stefanowicz M. W. PL 0365 22 108 37859F7800
1357Stefanowicz M. W. PL 0365 22 119 37851CC200
1358Stolorz- Gucik-ŻuberDV 02341 22 531 37852E3800
1359Stolorz- Gucik-ŻuberDV 02341 22 553 3785A61500
1360Stolorz- Gucik-ŻuberDV 02341 22 570 378526CC00
1361Stolorz- Gucik-ŻuberDV 02341 22 574 3785A62C00
1362Stolorz- Gucik-ŻuberDV 03056 22 2 B2220B2000
1363Stolorz- Gucik-ŻuberDV 03056 22 4 B2222FE000
1364Stolorz- Gucik-ŻuberDV 03056 22 9 3785C85600
1365Stolorz- Gucik-ŻuberDV 03056 22 24 3785AAFC00
1366Stolorz- Gucik-ŻuberPL 0131 22 411 3785168200
1367Stolorz- Gucik-ŻuberPL 0131 22 412 37851A7600
1368Stolorz- Gucik-ŻuberPL 0131 22 424 3785160300
1369Sychowski Andrzej PL 076 22 8408 A424A59400
1370Sychowski Andrzej PL 076 22 8418 A424CDBA00
1371Sychowski Andrzej PL 076 22 8419 B222F5CC00
1372Sychowski Andrzej PL 076 22 8422 A453D75E00
1373Sychowski Andrzej PL 076 22 8447 A453AB4B00
1374Sychowski Andrzej PL 076 22 8458 B222FAE500
1375Sychowski Kamil PL 076 22 8303 3730B94500
1376Sychowski Kamil PL 076 22 8305 37852EFC00
1377Sychowski Kamil PL 076 22 8415 B222F9F500
1378Sychowski Kamil PL 076 22 8454 3785264C00
1379Sychowski Kamil PL 076 22 8455 3785A67B00
1380Sychowski Kamil PL 076 22 8456 B222D74200
1381Szewc Damian PL 0207 22 3406 3785C0F400
1382Szewc Damian PL 0207 22 3407 A4533E4900
1383Szewc Damian PL 0207 22 3410 3785218600
1384Szewc Damian PL 0207 22 3415 37852E5B00
1385Szewc Damian PL 0207 22 3416 37852EDE00
1386Szewc Damian PL 0207 22 3418 378526F300
1387Szewc Damian PL 0207 22 3422 A424A61B00
1388Szewc Damian PL 0207 22 3423 3785C0F000
1389Szewc Damian PL 0207 22 3426 37852F3100
1390Szewc Damian PL 0207 22 3429 3785269000
1391Szewc Damian PL 0207 22 3432 B2222B6C00
1392Szewc Damian PL 0207 22 3441 3785AE0C00
1393Szklarz PL 04 22 3348 3785A08500
1394Szklarz PL 04 22 3367 3785A6CC00
1395Szklarz PL 04 22 3376 B222231900
1396Szklarz PL 04 22 3385 3785A08D00
1397Szumilas-Broniewicz PL 0346 22 6805 37859F5E00
1398Szumilas-Broniewicz PL 0346 22 6820 37859FF600
1399Szumilas-Broniewicz PL 0346 22 6837 37859FD600
1400Szumilas-Broniewicz PL 0346 22 6841 37859FB500
1401Szumilas-Broniewicz PL 0346 22 6859 37859F5500
1402Szumilas-Broniewicz PL 0346 22 6867 37859FB800
1403Szymański Zbigniew PL 0365 22 2484 37851A1F00
1404Szymański Zbigniew PL 0365 22 2485 37851FF200
1405Szymański Zbigniew PL 0365 22 2492 37851F7400
1406Szymański Zbigniew PL 0365 22 2496 3785900600
1407Szymański Zbigniew PL 0365 22 2587 37852FEF00
1408Szymański Zbigniew PL 0365 22 2596 37851A6100
1409TEAM 087 PL 087 22 2231 3785A64B00
1410TEAM 087 PL 087 22 2232 378526AA00
1411TEAM 087 PL 087 22 2259 3785AE4900
1412TEAM 087 PL 087 22 2260 378526C700
1413TEAM 087 PL 087 22 2272 37852F6900
1414TEAM 087 PL 087 22 2273 3785AAB300
1415Tarasiuk Jerzy PL 0385 22 1509 37851B8000
1416Tarasiuk Jerzy PL 0385 22 1510 3785133400
1417Tarasiuk Jerzy PL 0385 22 1512 3785131C00
1418Tarasiuk Jerzy PL 0385 22 1514 3785133C00
1419Tarasiuk Jerzy PL 0385 22 1521 3785137B00
1420Tarasiuk Jerzy PL 0385 22 1580 3785135000
1421Team Ofiera DV 09430 22 1165 3785214200
1422Team Ofiera PL 0259 22 10111 37859F7C00
1423Team Ofiera PL 0259 22 10114 37851C1900
1424Team Ofiera PL 0259 22 10116 37851C1C00
1425Team Ofiera PL 0259 22 10117 37859F9300
1426Team Ofiera PL 0259 22 10147 3785AA3D00
1427Team Ofiera PL 0259 22 10149 37852F9C00
1428Team Ofiera PL 0259 22 10150 3785263F00
1429Team Ofiera PL 0259 22 10159 3785475900
1430Team Ofiera PL 0259 22 10181 3785A6D100
1431Team Ofiera PL 0259 22 10189 37851C0100
1432Team Ofiera PL 0259 22101186 37851C8100
1433Teodoru Ana GR 22 0938936 37851FB200
1434Teodoru Ana GR 22 0938937 3785900200
1435Teodoru Ana GR 22 0938950 37851A7400
1436Teodoru Ana GR 22 0939367 3785168500
1437Teodoru Ana GR 22 0939368 37851FFD00
1438Teodoru Ana GR 22 0939369 37851F3D00
1439Toboła Grzegorz PL 0282 22 11613 378514F900
1440Toboła Grzegorz PL 0282 22 11644 378514F300
1441Toboła Grzegorz PL 0282 22 11648 37851C6800
1442Toboła Grzegorz PL 0282 22 11652 37851C0C00
1443Toboła Grzegorz PL 0282 22 11653 37851C0900
1444Toboła Grzegorz PL 0282 22 11669 37851C2D00
1445WG WITNICA PL 0453 22 10907 37851F3100
1446WG WITNICA PL 0453 22 10912 378590C300
1447WG WITNICA PL 0453 22 10913 37851F7700
1448WG WITNICA PL 0453 22 10914 3785902600
1449WG WITNICA PL 0453 22 10915 3785904100
1450WG WITNICA PL 0453 22 10919 378590C700
1451WG WITNICA PL 0453 22 10949 3785902700
1452WMTRANS PL 0416 22 1701 3785A6C900
1453WMTRANS PL 0416 22 1703 3785260100
1454WMTRANS PL 0416 22 1706 A453A41500
1455WMTRANS PL 0416 22 1707 3785C8E400
1456WMTRANS PL 0416 22 1708 3785AE8C00
1457WMTRANS PL 0416 22 1709 378526B000
1458WMTRANS PL 0416 22 1714 3785210900
1459WMTRANS PL 0416 22 3171 3785AA3500
1460WMTRANS PL 0416 22 3172 3785C09900
1461WMTRANS PL 0416 22 3174 378526D400
1462WMTRANS PL 0416 22 3177 37852EBC00
1463WMTRANS PL 0416 22 3179 3785A69500
1464Walczak Dawid PL 0352 22 7152 37852E6C00
1465Warda Paweł DV 01772 22 668 37852E1D00
1466Warda Paweł DV 06974 22 447 37852E7A00
1467Warda Paweł PL 0497 22 4122 37851C2400
1468Warda Paweł PL 0497 22 4123 3785147500
1469Warda Paweł PL 0497 22 7841 37852E7E00
1470Warda Paweł PL 0497 22 7852 B222026500
1471Warda Paweł PL 0497 22 7887 37851C2600
1472Warda Paweł PL 0497 22 7895 37859F5400
1473Wawrzyniak Team PL 0216 22 9935 3785A68500
1474Wawrzyniak Team PL 0216 22 9942 3785AAF300
1475Wawrzyniak Team PL 0216 22 9943 A424AA7100
1476Wawrzyniak Team PL 0216 22 9953 3785A6E500
1477Wawrzyniak Team PL 0216 22 9955 A453CDC100
1478Wawrzyniak Team PL 0216 22 9964 3785AA3900
1479Waśkowiak A. W. PL 0365 22 3021 B222D7CA00
1480Waśkowiak A. W. PL 0365 22 3023 A424BF8B00
1481Waśkowiak A. W. PL 0365 22 3058 B2220E5A00
1482Wlodarski Grzegorz PL 0226 22 8626 37851FFE00
1483Wożnicki Jarosław PL 053 22 20085 3785210A00
1484Wożnicki Jarosław PL 092 22 1041 3785A66000
1485Wożnicki Jarosław PL 092 22 1043 37852F5A00
1486Wożnicki Jarosław PL 092 22 1045 378547FE00
1487Wożnicki Jarosław PL 092 22 1069 3785269A00
1488Wożnicki Jarosław PL 092 22 1094 37858D2F00
1489Wójciak PŁaweck PL 0236 22 3017 37851CAF00
1490Wójciak PŁaweck PL 0236 22 3022 3785147F00
1491Wójciak PŁaweck PL 0236 22 3023 37851C5F00
1492Wójciak PŁaweck PL 0236 22 3024 37851C2800
1493Wójciak PŁaweck PL 0236 22 3037 3785147900
1494Wójciak PŁaweck PL 0236 22 3040 37851CA200
1495Włodarski Grzegorz PL 0226 22 8606 37852F5E00
1496Włodarski Grzegorz PL 0226 22 8608 3785A69900
1497Włodarski Grzegorz PL 0226 22 8611 3785A68D00
1498Włodarski Grzegorz PL 0226 22 8614 378526CD00
1499Włodarski Grzegorz PL 0226 22 8619 3785C89D00
1500Y. Gudz DV 08867 22 236 3785A6CD00
1501Y. Gudz DV 08867 22 239 378521C500
1502Y. Gudz DV 08867 22 243 378526A500
1503Y. Gudz DV 08867 22 259 A453885D00
1504Y. Gudz DV 08867 22 267 378526B300
1505Y. Gudz DV 08867 22 272 37852E9500
1506ZIBI PL 0260 22 1604 3785168A00
1507ZIBI PL 0260 22 1624 378590C200
1508ZIBI PL 0260 22 1628 3785900100
1509ZIBI PL 0260 22 1633 37851F9E00
1510ZIBI PL 0260 22 11785 37851FB000
1511ZIBI PL 0260 22 11786 3785908C00
1512Zdrowy Gołąb PL 0151 22 2655 37851F9600
1513Zdrowy Gołąb PL 070 22 7481 37851A3800
1514Zdrowy Gołąb PL 070 22 7483 37851AE700
1515Zdrowy Gołąb PL 070 22 7484 3785908500
1516Zdrowy Gołąb PL 070 22 7485 3785160B00
1517Zdrowy Gołąb PL 070 22 7500 37851AB300
1518Zieliński Jan PL 0416 22 5402 37852EF800
1519Zieliński Jan PL 0416 22 5405 3785267800
1520Zieliński Jan PL 0416 22 5408 3785210500
1521Zieliński Jan PL 0416 22 5422 3785AADA00
1522Zieliński Jan PL 0416 22 5428 37852E7400
1523Zieliński Jan PL 0416 22 5431 37852EB700
1524Zoń Krzysztof PL 0196 22 4465 37852E2A00
1525Zoń Krzysztof PL 0196 22 4469 3785A6F800
1526Zoń Krzysztof PL 0196 22 4471 37852F5200
1527Zoń Krzysztof PL 0196 22 4475 3785A08A00
1528Zoń Krzysztof PL 0196 22 4477 3785A60A00
1529Zoń Krzysztof PL 0196 22 4480 3785A60800
1530Zych Jan PL 0131 22 12 37859FB700
1531Zych Jan PL 0131 22 37 37859F3700
1532Zych Jan PL 0131 22 47 37859F3A00
1533Zych Jan PL 0131 22 94 37859F9E00
1534Zych Jan PL 0131 22 98 37859FD000
1535Zych Jan PL 0131 22 100 37859F9600
1536Zych Jan PL 0131 22 104 37859F7D00
1537Zych Jan PL 0131 22 105 37859FFC00
1538Zych Jan PL 0131 22 111 37859F5200
1539Zych Jan PL 0131 22 114 37859FD200
1540Zych Jan PL 0131 22 117 37859F3400
1541Zych Jan PL 0131 22 119 37859F5A00
1542Łapacz Marcin PL 0270 22 3618 37859F5300
1543Łapacz Marcin PL 0270 22 3626 37859F3C00
1544Łapacz Marcin PL 0270 22 3664 37859FDB00
1545Łapacz Marcin PL 0270 22 3667 37859FBB00
1546Łapacz Marcin PL 0270 22 3671 37859F7A00
1547Łapacz Marcin PL 0270 22 3679 37859FDA00
1548Łopata Paweł PL 0498 22 5941 3785A60600
1549Łopata Paweł PL 0498 22 5945 A453A23500
1550Łopata Paweł PL 0498 22 5947 378526A400
1551Łukomski Aleksander PL 0365 22 6401 37851FDC00
1552Łukomski Aleksander PL 0365 22 6404 3785908F00
1553Łukomski Aleksander PL 0365 22 6409 37851F7B00
1554Łukomski Aleksander PL 0365 22 6410 37851F5600
1555Łukomski Aleksander PL 0365 22 6413 3,79E+06
1556Łukomski Aleksander PL 0365 22 6438 378590C600
1557Śniatała Marcin PL 0413 22 2 378526BC00
1558Śniatała Marcin PL 0413 22 3 3785C03A00
1559Śniatała Marcin PL 0413 22 9 3785269200
1560Śniatała Marcin PL 0413 22 10 3785475000
1561Śniatała Marcin PL 0413 22 50 3785A65100
1562Śniatała Marcin PL 0413 22 52 3785A60E00
1563Śniatała Marcin PL 0413 22 71 37851C1D00
1564Śniatała Marcin PL 0413 22 81 37851CAD00
1565Śniatała Marcin PL 0413 22 92 37859FBC00
1566Śniatała Marcin PL 043 22 21 3785264B00
1567Śniatała Marcin PL 043 22 25 3785A6ED00
1568Śniatała Marcin PL 043 22 27 378526F900
1569Świstak Paweł Piotr PL 0476 22 5018 37851AC700
1570Świstak Paweł Piotr PL 0476 22 5030 37851A0800
1571Świstak Paweł Piotr PL 0476 22 5054 37851A0F00
1572Świstak Paweł Piotr PL 0476 22 5055 3785123500
1573Świstak Paweł Piotr PL 0476 22 5059 3785123C00
1574Świstak Paweł Piotr PL 0476 22 5068 37851AAB00
1575Świtała A.H PL 0139 22 7841 37851CE200
1576Świtała A.H PL 0452 22 471 37851C9600
1577Świtała Artur-HenrykPL 0139 22 7811 37859F7200
1578Świtała Artur-HenrykPL 0139 22 7825 37859F9500
1579Świtała Artur-HenrykPL 0139 22 7831 37859FBF00
1580Świtała Artur-HenrykPL 0139 22 7838 37859F5D00
1581Żygadło Zdzisław PL 0350 22 5539 3785131D00
1582Żygadło Zdzisław PL 0350 22 5563 3,79E+205

Translate for English:

Übersetzen auf Deutsch:

Polska wersja strony:

Edycja 2022

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 469739

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt