Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Regulamin LATO 2023

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Gołębnik gdzie odbywać się będą zawody znajduje się w miejscowości Lubieszów  k/ Nowej Soli woj. lubuskie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Udział w zawodach może wziąć każdy uczestnik, za wyjątkiem Organizatora który spełni wymogi niniejszego regulaminu oraz zgłosi gołębie rocznika 20223 za pomocą formularza dostępnego na  stronie wgsupergolab.pl
Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora formularza zgłoszeniowego oraz dokonania opłat zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA GOŁĘBI

Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi, przy czym przy dostarczeniu 5 gołębi można dostarczyć jednego rezerwowego (przy 10 gołebiach – 2 dodatkowe itd.) .
Gołębie rezerwowe mogą bez opłaty zastąpić gołębie zaginione do czasu rozpoczęcia lotów konkursowych.
Jeśli 5 szt gołębi utrzyma się na gołębniku w komplecie do 10.07.2023 r, wówczas uczestnik ma możliwość aktywacji gołębia rezerwowego przed 1 lotem konkursowym poprzez opłatę 400zł/90€.  Taki gołąb brać będzie udział we wszystkich rywalizacjach.
Gołębie rezerwowe, które nie zostaną aktywowane będa mogły zostać aktywowane przez przez innych uczestników. Aktywacja musi nastąpić przed 1 lotem konkursowym.
Gołębie będą przyjmowane od 10.04.2023 r. do 20.05.2023 r.
Dostarczenie gołębi jest obowiązkiem uczestnika i dostarczyć je może osobiście lub drogą pocztową.
Wraz z dostarczeniem gołębi, należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach i po uzgodnieniach z organizatorem dostarczenie gołębi w innym rozsądnym terminie na odpowiedzialność uczestnika.

Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności, którą należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia.
Rodowody należy przekazać Organizatorowi najpóźniej  14 dni po zakończeniu lotu finałowego.

Gołębie dostarczone  bez kart własności, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt lub w przypadku ciężkiej choroby usunięte humanitarnie z gołębnika.

W przypadku strat gołębi Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się własnością Organizatora.

Gołębie dostarczane do WG Super Gołąb:

 • powinny samodzielnie jeść i pić,
 • zaleca się aby były zaszczepione przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed dostarczeniem na WG,
 • powinny posiadać obrączki FCI lub klubowe z 2023 roku,
 • muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej.

IV. OPŁATY

Opłata za jednego gołębia wynosi 400 lub 90 €.

Opłatę można uiścić w dwóch ratach:

Pierwsza wpłata w wysokości minimum 100 zł od jednego zgłoszonego gołębia należy wpłacić w terminie 21 dni od dokonania.zapisu.
Drugą wpłatę należy uiścić maksymalnie w dniu dostarczenia gołębi  do Wspólnego Gołębnika WG Super Gołąb.

W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 7 rozdz. III, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie (do 20.05.2022r.), pierwsza  wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.  

W przypadku kiedy hodowca dostarczy gołębie a nie uiści pełnej opłaty za gołębie, gołębie takie mogą zostać aktywowany przez innych uczestników.
Aktywacja musi nastąpić przed 1 lotem konkursowym.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora, jako współwłaściciela gołębi dostarczonych do WG Super Gołąb należy:

 • Założenie obrączek elektronicznych gołębiom przyjętym na WG Super Gołąb,
 • Zakwaterowanie gołębi we Wspólnym Gołębniku,
 • Pojenie,
 • Karmienie,
 • Szczepienia,
 • Opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną,
 • Obloty, loty treningowe i loty konkursowe.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr:

 • dla osób wpłacających  w kraju: Bank Spółdzielczy w Nowej Soli  nr konta 35 9674 0006 0000 0005 1086 0004
 • dla osób wpłacających z zagranicy: PL 35 9674 0006 0000 0005 1086 0004

            Kod SWIFT Banku Spółdzielczego w Nowej Soli: POLUPLPR

Tytuł: Zaliczka na poczet udziału w konkursie wrześniowym  “Nazwa drużyny “

VI. LOTY

Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej  Organizator zatrudni osoby trzecie, niezwiązane z WG.

Loty treningowe

Zaplanowano 7-10 lotów treningowych od 5 km do 80 km

Loty konkursowe

1. Vetschau      110 km - 20 pkt
2.  Dahme        150 km - 25 pkt
3.  Dessau        240 km - 30 pkt
4.  Helmstedt   320 km - 40 pkt
5.  Bad Nenndorf    430 km - 50 pkt
 Osnabruck – 520 km – lot dodatkowy 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejscowości startu lub odwoływania lotów ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające udany lot lub zagrażające zdrowiu i kondycji gołębi.

Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu  będące w złej formie bądź takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego).

Pomiędzy lotami konkursowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba organizator przewiduje dodatkowe loty treningowe.

Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 20:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych. W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warunkiem, że powróci 100% gołębi punktowanych.
Konkurs nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Konkurs będzie liczony wg tabeli lotów konkursowych (Rozdz. VI.)  Baza 33%
W klasyfikacji AS zwycięża gołąb o najwyżej liczbie punktów ze wszystkich 5 lotów konkursowych.
W przypadku tej samej liczby punktów zwycięża gołąb, który w ostatnim locie zdobył wyższą lokatę.
Lot finałowy wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym.

VIII. NAGRODY

Pulę nagród, przy obsadzie 1500 gołębi ( bez rezerwy) wynosi 320.000 zł

W przypadku przyjęcia mniejszej ilości gołębi, pula nagród będzie proporcjonalnie skorygowana.
Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

Loty 1-3 - pula 3 x 14.300 zł

1 miejsce 3.000 zł
2 miejsce 2.000 zł
3 miejsce 1.000 zł
4 miejsce 800 zł
5 miejsce 500 zł
6-10 miejsce 400 zł
11-20 miejsce 300 zł
21-30 miejsce 200 zł

Nagrody za Półfinał (4 lot) - pula 40.000 zł

1 miejsce 10.000 zł
2 miejsce 7.000 zł
3 miejsce 5.000 zł
4 miejsce 2.500 zł
5 miejsce 1.500 zł 
6-10 miejsce 1.000 zł 
11-20 miejsce 400 zł
21-30 miejsce 300 zł
31-40 miejsce 200 zł

Nagrody za lot finałowy - pula 149.000 zł

1 miejsce 50.000 zł
2 miejsce 25.000 zł
3 miejsce 15.000 zł
4 miejsce 7.000 zł
5 miejsce 5.000 zł
6-7 miejsce 2.500 zł 
8-10 miejsce 2.000 zł 
11-20 miejsce 1.000 zł
21-40 miejsce 500 zł
41-60 miejsce 400 zł
61-100 miejsce 200 zł

Nagrody za Asa - pula 86.500 zł

1 miejsce 30.000 zł
2 miejsce 20.000 zł
3 miejsce 10.000 zł
4 miejsce 6.000 zł
5 miejsce 3.000 zł
6-10 miejsce 1.500 zł
11-20 miejsce 1.000 zł

Nagrody specjalne gołębi, które brały udział w locie finałowym

- 1 gołąb gratis edycja 2024 dla ostatniego gołębia w konkursie z lotu finałowego.

- 2 gołębie gratis edycja 2024 dla ostatniego gołębia skonstantowanego w dniu lotu finałowego.
- 2 gołębie gratis edycja 2024  dla pierwszego gołębia skonstantowanego w drugim dniu lotu finałowego.

IX. Lot dodatkowy Osnabruck
Lot Osnabruck jest lotem dodatkowym nie biorącym udziału w rywalizacjach  lotników WG.
Nie mniej jednak organizator przewidział dodatkowe nagrody  (oprócz nagród finansowych) dla 10 najlepszych lotników z lotu  6

Na lot dodatkowy uczestnik zgłasza gołębie po  zakończeniu lotu finałowego w terminie podanym przez Organizatora. Z lotu wyłączone zostają 3 pierwsze lotniki WG i 3 pierwsze gołębie z lotu finałowego.

Koszt uczestnictwa w locie dodatkowym nr 6 Osnabruck wynosi 300 zł. 

Podział nagród z lotu Osnabruck
1 miejsce  40 % puli  + puchar + 3 gołębie gratis edycja 2024
2 miejsce  20 % puli  + puchar + 3 gołębie gratis edycja 2024
3 miejsce 10 % puli   + puchar + 3 gołębie gratis edycja 2024
4 miejsce 6% puli  + dyplom + 2 gołębie gratis edycja 2024
5 miejsce 4 % puli + dyplom + 2 gołębie gratis edycja 2024
6-10 miejsce  2 % puli + dyplom + 1 gołąb gratis edycja 2024
11-20 miejsce  1% puli  + dyplom

Na  organizację lotu pula zebranej kwoty zostanie pomniejszona o 15 %.

X. INNE POSTANOWIENIA

Za zakończenie lotu finałowego uznaje się przylot 33% zakoszowanych na ten lot gołębi. Jeśli nie wróci wymagana ilość gołębi, to zakończenie lotu finałowego następuje po 96 godzinach od  przylotu pierwszego gołębia.

Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 100 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona na  nagrody przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację i powrócą do gołębnika zostaną wystawione na aukcji na stronie https://aukcje.supergolab.pl.
 

Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem w stosunku 1:1 (pomniejszony o koszty organizacji aukcji), pod warunkiem dostarczenia rodowodu gołębia. W przypadku braku rodowodu gołąb przechodzi na własność organizatora.
Gołębie, które nie zostaną sprzedane na pierwszej aukcji za cenę minimalną przechodzą na własność Organizatora.

Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji gołębi.
Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.

W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma Organizator.
Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.


Regulamin jest własnością SuperGolab.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


Translate for English:

Übersetzen auf Deutsch:

Polska wersja strony:

Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Edycja WIOSNA 2024

WG Turek


Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 829969

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt