Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Regulamin 2024

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin LATO 2024

Usługa Odchowu gołębi

Super Gołąb w  2024r   w miejscowości Lubieszów k/ Nowej Soli  organizuje usługę chowu gołębi.

ZASADY PRZYJMOWANIA GOŁĘBI

Przyjmowane są tylko gołębie przekazane Organizatorowi do usługowego chowu.
Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności, którą należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia.

Gołębie dostarczone  bez kart własności, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt lub w przypadku ciężkiej choroby usunięte humanitarnie z gołębnika.

Termin przyjmowania gołębi: 01.04÷20.05.2024r  

Dostarczenie gołębi jest obowiązkiem hodowcy i dostarczyć je może osobiście lub drogą pocztową.
Wraz z dostarczeniem gołębi, należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

W przypadku zaginięcia gołębia można go zastąpić innym gołębiem w terminie do 31.05.2024r.

OPŁATY

Opłata za jednego gołębia wynosi 450 zł

Opłatę można uiścić w dwóch ratach:

Pierwsza wpłata w wysokości minimum 100 zł od jednego zgłoszonego gołębia należy wpłacić w terminie 21 dni od dokonania.zapisu.
Drugą wpłatę należy uiścić maksymalnie w dniu dostarczenia gołębi  do Wspólnego Gołębnika.

W przypadku rezygnacji z udziału lub nie dostarczeniu gołębi  do odchowu w wyznaczonym terminie pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

Gołębie dostarczane do odchowu:

  • powinny samodzielnie jeść i pić,
  • zaleca się aby były zaszczepione przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed dostarczeniem na WG,  gołębie
  • Uwaga: gołębie  nie mogą być zaszczepione szczepionką przeciw ospie.
  • powinny posiadać obrączki FCI  lub klubowe z 2024 roku,
  • muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

  • Zakwaterowanie gołębi,
  • Pojenie,
  • Karmienie,
  • Trenowanie gołębi

Konkurs

Dla klientów Super Gołąb, którzy powierzyli odchów gołębi, Organizator zorganizuje konkurs.
Udział w konkursie jest bezpłatny dla klienta Organizatora.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku nr 1

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu  jesień/wiosna Super Gołąb 2023/2024

1. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla klientów organizatora w zakresie usług chowu gołębi, którzy zawarli umowę o świadczenie tych usług zgodnie z odrębnym regulaminem w roku bieżącym oraz nie zalegają z płatnościami za te usługi, i którzy wypełnili i prześlą na adres organizatora formularz zgłoszeniowy.

2. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie jest bezpłatny dla klienta Organizatora

Organizator dla swoich klientów którzy przekazali gołębie do odchowu zorganizuje loty tych gołębi.
W przypadku kiedy hodowca dostarczy gołębie do odchowu i nie uiści opłaty za ich odchów gołębie takie  mogą brać udział w konkursie pod warunkiem, ze opłaty w formie aktywacji dokonają  inni  uczestnicy konkursu. Gołębie do aktywacji zostaną podane na stronie organizatora.

Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników konkursu. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej  Organizator zatrudni osoby trzecie, niezwiązane z WG.

2.1 Loty treningowe

W ramach usługi chowu gołębi przewidziano treningi gołębi z odległości od 5 km do 80 km

Loty konkursowe

LP

Odległość

Punktacja

1

100 km

20

2

150 km

25

3

240 km

35

Półfinał

320 km

40

Finał

420÷520

50

Organizator konkursu ma prawo wycofać gołębie z lotu  będące w złej formie bądź takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejscowości startu lub odwoływania lotów ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające udany lot lub zagrażające zdrowiu i kondycji gołębi.

Pomiędzy lotami konkursowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba organizator  konkursu przewiduje dodatkowe loty treningowe.

Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 20:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych.
W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warunkiem, że powróci 100% gołębi punktowanych.
Konkurs nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km.

Rodowody  gołębi które powrócą należy przekazać Organizatorowi najpóźniej  14 dni po zakończeniu lotu finałowego

2.2. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Konkurs będzie liczony wg tabeli lotów konkursowych (Rozdz. 2.1.)  Baza 33%
W klasyfikacji AS zwycięża gołąb o najwyżej liczbie punktów ze wszystkich  lotów konkursowych.
W przypadku tej samej liczby punktów zwycięża gołąb, który w ostatnim locie zdobył wyższą lokatę.
Lot wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym.

2.3. NAGRODY

Pulę nagród, przy opłaconej obsadzie 1500 gołębi wynosi 400.000 zł

W przypadku przyjęcia mniejszej ilości gołębi, pula nagród będzie proporcjonalnie skorygowana.
Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

Loty 1-3
1 miejsce 3.000 zł
2 miejsce 2.000 zł
3 miejsce 1.000 zł
4 miejsce 800 zł
5 miejsce 600 zł
6 miejsce 500 zł
7-10 miejsce 400 zł
11-20 miejsce 300 zł
21-30 miejsce 200 zł

Nagrody za Półfinał (4 lot)
1 miejsce 10.000 zł
2 miejsce 7.000 zł
3 miejsce 5.000 zł
4 miejsce 2.500 zł
5-10 miejsce 2.000 zł 
11-20 miejsce 1000 zł
21-30 miejsce 500 zł
31-40 miejsce 200 zł

Nagrody za lot finałowy -

1 miejsce 60.000 zł
2 miejsce 30.000 zł
3 miejsce 20.000 zł

4 miejsce 7.000 zł
5 miejsce 6.000 zł
6-10 miejsce 5.000 zł 
11-20 miejsce 2.000 zł
21-30 miejsce 1.000 zł
31-40 miejsce 500 zł
41-60 miejsce 400 zł
61-100 miejsce 200 zł

Nagrody za Asa

1 miejsce 30.000 zł +2 gołębie gratis edycja 2025
2 miejsce 20.000 zł +2 gołębie gratis edycja 2025
3 miejsce 10.000 zł +2 gołębie gratis edycja 2025
4 miejsce 6.000 zł +1 gołąb gratis edycja 2025
5 miejsce 3.000 zł +1 gołąb gratis edycja 2025
6-10 miejsce 2.000 zł +1 gołąb gratis edycja 2025
11-20 miejsce 1.000 zł +1 gołąb gratis edycja 2025
21-30 miejsce - 1 gołąb gratis edycja 2025
 

Nagrody specjalne gołębi, które brały udział w locie finałowym

- 1 gołąb gratis edycja 2025 dla ostatniego gołębia w konkursie z lotu finałowego.

- 2 gołębie gratis edycja 2025 dla ostatniego gołębia skonstantowanego w dniu lotu finałowego.
- 2 gołębie gratis edycja 2025  dla pierwszego gołębia skonstantowanego w drugim dniu lotu finałowego.

 

3. INNE POSTANOWIENIA

Za zakończenie lotu finałowego uznaje się przylot 33% zakoszowanych na ten lot gołębi. Jeśli nie wróci wymagana ilość gołębi, to zakończenie lotu finałowego następuje po 96 godzinach od  przylotu pierwszego gołębia.

Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 100 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona na  nagrody przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację konkursową i powrócą do gołębnika zostaną wystawione na aukcji na stronie https://aukcje.supergolab.pl.

Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem
w stosunku 1:1 (pomniejszony o koszty organizacji aukcji tj prowizja i wykonane zdjęcia), pod warunkiem dostarczenia rodowodu gołębia i karty .
W przypadku braku karty bądź rodowodu kwota uzyskana z licytacji lub sprzedaży przechodzi na własność organizatora konkursu..
Gołębie, które nie zostaną sprzedane na pierwszej aukcji za cenę minimalną przechodzą na własność Organizatora.

Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.
Nagrody wypłacane będą po zakończeniu aukcji gołębi.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia 25 gołębi bezpłatnie od sponsorów  lub na cele charytatywneW sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma Organizator konkursu.

Regulamin jest własnością SuperGolab.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


Translate for English:

Übersetzen auf Deutsch:

Polska wersja strony:

Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Edycja WIOSNA 2024

WG Turek


Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 840117

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt